Ekstraordinært årsmøtet 2023

Sagene IF kaller inn til ekstraordinært årsmøte 4. mai 2023 kl. 20 på klubbhuset! 

Sagene IF gjennomførte sitt ordinære årsmøte 28. mars i år.

Da var det imildertid flere saker som ikke var klare pga sykdom hos administrasjonen, den største av disse var årsregnskapet for 2022.

Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle disse sakene, inkludert å godkjenne årsragnskapet for 2022. 

 

Alle medlemmer har møterett på det ekstraordinære årsmøtet.

Medlemmer som minimum fyller 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett. 

 

Det er bare å møte opp, ingen påmelding. 

 

Under finner du innkallingen og sakspapirene til møtet!


VELKOMMEN!

 

Sosial samling før møtet! 

Det blir en sosial samling i festsalen på klubbhuset kl. 18-20 (før møtet).

Alle som går ut av verv og inn i verv i styret, avdelingene, kontrollutvalg og valgkomite er invitert! 

Vi spiser enkel mat og blir kjent med hverandre og klubben!  

 

Velkommen!