Årsmøtet 2017

Innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2017

Sagene IFs årsmøte går av stabelen 30. mars kl. 18 i Kay- salen på samfunnshuset.

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her.

Innkalling med saksliste og sakspapirer finner du under.

VELKOMMEN!