For styret

Informasjon til styremedlemmer

Velkomstbrev!

Vi har laget et velkomstbrev til nye styremedlemmer. 

 

Hva forventes av et styremedlem?

 • At du deltar på styremøtene i størst mulig grad og sier fra om du ikke har anledning.
 • At du bidrar med dine meninger, innspill, forslag og erfaringer i styrets diskusjoner.
 • At du representerer Sagene IF på en god måte både innad og utad.

Det er ingen forventning om at du har en masse forkunnskaper eller at du er verdensmester på noe som helst.

Også det er bare å ta kontakt med leder/nestleder eller undertegnede om det dukker opp spørsmål.

 • Einar Eriksen er styrets leder. Han kan nås på telefon 90121210 og på epost styreleder@sageneif.com.
 • Siri Moe er styrets nestleder. Hun kan nås på telefon 92661349 og på epost siri.moe@sageneif.com

Styret på sageneif.no

Sagene IF er et medlemsdemokrati og det er derfor viktig at medlemmene våre kan følge med på styrets arbeid.

Hvem som sitter i styret, hva som er styrets ansvar/oppgaver, styret kalende og styringsdokumenterr, og alle innkallinger/protokoller fra alle møter er derfor publisert på våre nettsider her.

 

Styrets ansvar og oppgaver

Du finner en beskrivelse av styrets og styremedlemmenes rollebeskrivelser her

 

Styret på Spond

Styret bruker appen Spond til intern kommunikasjon.

Du får en invitasjon til å bli med i styrets gruppe av leder/nestleder i starten av styreperioden.

I Spond legger vi inn alle styremøtene, og styremedlemme gir tilbakemelding på om de kommer på møtene eller ikke.

 

Styremøtene 

Det er to typer styremøter: 

 1. Møter i Styrets arbeidsutvalg (SAU) - her innkalles kun medlemmene av SAU, de har omlag et møte pr måned. 
 2. Møter i hele styret - her innkalles hele styret, de har omlag 6- 8 møter pr år. 

Møteplan

Du finner styrets og arbeidsutvalgets møteplan her. 

 

Styremøtedokumenter

Alle styrets dokumenter ligger i en mappe i Google disk.

Dette er en lagringssky, og mappen er delt med alle styremedlemmene, ingen dokumenter herfra skal deles eller videresendes ut over styret. 

I mappen ligger det et dokument for innkalling til hvert møte, og alle styremedlemmene kan gå inn i dokumentet og legge til sine saker, alt lagres automatisk. 

Du finner mappen her: https://drive.google.com/drive/folders/0B6IEq5fXz3JRcV9fcWc4MGJtWlk?resourcekey=0-r_EGT1xAU1OUgdV3ELMRgA&usp=sharing

 

Faste saker: 

Styret har noen faste orienteringssaker på hvert møte: 

 1. Orientering fra administrasjonen:
 2. Regnskapsrapport pr foregående måned
 3. Rapport utestående fordringer.
 4. Kartleggingsskjema avdelingene.
 5. Avviksrapportering HMS
 6. Vedtaksprotokollen

Regnskap og budsjett

Sagene IF bruker Onestop reporting som rapporteringsverktøy for regnskap og budsjett.

Du som styremedlem kan til enhver tid logge deg inn i Onestop reporting for å se klubbens regnskap

Du logger deg inn herfra.

Med brukernavn SageneIF og passord Sagene1921@.

 

Avtaler, ansatte og eiendeler

Sagene IF lagrer (av GDPR hensyn) alle klubbens avtaler (Ansatte, leverandører, eiendeler…) i systemet House of Control.

Her finner du til enhver tid alt av avtaler klubben har inngått.
Du logger deg inn herfra: https://app.houseofcontrol.no/, brukernavn og passord får du ved henvendelse til undertegnede.

 

Kurs

Vi anbefaler kurset «Klubbens styrearbeid i praksis", dette kjøres av Oslo Idrettskrets som gratis web-kurs.

Du finner kursdatoer og mer info her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kalender/.
Du kan bare melde deg på å ta kurset når det passer for deg.

 

Komiteer og utvalg

Årsmøtet velger kontrollkomiteen og valgkomiteen, disse er uavhengig av styret. Du finner info om medlemmer og oppgaver her. 

Daglig leder samler alle lederne av alle avdelingene og alle ansatte med lederansvar i en ledergruppa, disse har møte en gang pr måned, du finner info om mandat, medlemmer og møtedokumenter her.n

 

Utbyggingen av Voldsløkka

Den aller største og viktigste saken styret jobber med er utbyggingen av Voldsløkka.
De er nå i gang med å bygge Voldsløkka ungdomsskole, i de neste trinnene kommer en flerbrukshall og en fotballbane/liten station.
De av dere som er ekstra opptatt av denne saken kan følge den i saksinnsyn hos Oslo kommune, du finner den her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201814722

 

Tilganger og innlogginger

Legges inn etter at intranettet er passordbeskyttet