Valgkomiteen har startet arbeidet!

Sagene IFs årsmøte 2019 går av stabelen 28. mars, og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til klubbens mange og viktige verv. De ber nå medlemmer og avdelinger om å komme med forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komité, og velges av årsmøtet. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på årsmøtet. Du kan lese mer om valgkomiteen her.


Valgkomiteen skal jobbe med å finne kandidater til:

Styret

  • Det skal velges et arbeidsutvalg (leder, nestleder, to medlemmer og en vara) og en representant fra hver avdeling.
  • Styret er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene, og jobber med de overordnede rammene for Sagene IFs aktivitet (anlegg, økonomi, strategi, arbeidsgiveransvar, retningslinjer).
  • Du kan lese mer om hva det innebærer å være styremedlem her.

Avdelingsledere:

  • Det skal velges en leder for hver avdeling/ idrett.
  • Avdelingsledernes rolle er å lede arbeidsutvalget i sin idrett.
  • Arbeidsutvalgets oppgaver er å organisere aktiviteten i egen idrett.
  • Du kan lese mer om hva det innebærer å være leder i et arbeidsutvalg i en avdeling her.

Kontrollkomiteen:


Det skal velges en leder, to medlemmer og en vara.
Komiteens oppgave er å føre tilsyn med Sagene IFs økonomi og styrets arbeid og rapportere til årsmøtet.
Du kan lese mer om hva det innebærer å være med i kontrollkomiteen her.
Valgkomiteen ber alle våre medlemmer om å komme med innspill på kandidater til de ulike vervene. Har du lyst selv eller kjenner du noen som vil være med å gjøre Sagene IF til et enda bedre sted for stjerner i striper? Forslag sendes på epost til valgkomiteen og skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten sammen med begrunnelse for nominasjonen. Valgkomiteen oppfordrer spesielt til nominasjoner av foreldre fra de yngre årsklassene i de ulike idrettene. Frist for å komme med innspill er 4. mars.

Valgkomiteen ber også arbeidsutvalgene i avdelingene om å komme med sine kandidater til styrerepresentant og avdelingsleder for avdelingen, samt på kandidater til øvrige verv som skal velges. Alle forslag kan sendes til valgkomiteen på epost innen 4. mars.

Valgkomiteens medlemmer:
0
Feed