Flest mulig, lengst mulig

Nå kommer faktura for medlemsavgift 2023!

I løpet av uke 3 vil alle våre medlemmer få faktura for medlemsavgiften 2023 (unntatt allidrett). Medlemsavgiften går til å drive klubben, og gjelder for hele kalenderåret. Det koster 420 kr for de under 26 år og 525 kr for de over 26 år. Fakturaen får du på epost og i Min idrett, du kan betale i nettbanken, med kort og med Vipps. Sliter du med å betalt, ta kontakt med oss, vi finner alltid en løsning sammen!

 

Medlemsavgiften går til Sagene IF hovedlaget og til drift av klubben. Det dekker blant annet kostnader ved styre og representasjon, drift av administrasjon og kontor, regnskap og revisjon, markedsføring, forsikringer, personalkostnader. Treningsavgiften, som sendes ut i forkant av sesongen til din idrett, går til å dekke kostnader i din egen idrett.

 

Sliter du med å betale fakturaen? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, eller søke om fritak. Les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i Sagene IF, dette er veldig viktig for oss, og vi finner alltid en løsning.

 

Prisene for medlemsavgiften for 2023 ble vedtatt av årsmøtet i 2022. Det er svært viktig for Sagene IF å holde prisene lave, slik at alle kan være med. Det er derfor kun en liten prisjustering på 5 kr fra 2021 til 2022, det skyldes økte gebyrer hos våre betalingspartnere.  

 

Priser: 

  • For alle medlemmer som er 25 år og yngre: 420 kr.
  • For alle medlemmer som er 26 år og eldre: 525 kr.
  • Støttemedlemskap: Medlemmer over 60 år betaler 220 kr pr år og støttemedlemmer under 60 år betaler 525 kr pr år.

Du får fakturaene som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på Min idrett. Du får også en sms om at du har mottatt en faktura fra oss. Du kan velge om du vil betale fakturaen på vanlig måte i din nettbank, om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort eller om du vil betale med VIPPS. Fakturaen har 15 dages betalingsfrist, vi legger aldri på purregebyrer og sender ikke fakturaer til inkasso.

 

Unntak: 

  • Allidrett får sin faktura for medlemsavgift litt senere på året.
  • En del av dere vil få en faktura på kr. 0,-. Dette betyr at dere er medlemmer, men enten har fritak fra medlemsavgiften (æresmedlemmer) eller får dekket den av klubben (ansatte som ikke er aktive i en idrett og frivillige som ikke er aktive i en idrett og ikke er valgt på årsmøtet).

Det er veldig viktig at du betaler medlemsavgiften og at du betaler til fristen. Vi bruker svært mye tid og krefter på å få inn medlemsavgiften fra våre medlemmer. Det går hardt ut over driften av klubben og vår økonomi. Senest høsten 2019 og våren 2020 opplevde klubben en alvorlig likviditetskrise på grunn av store summer utstående i medlemsavgifter, og for årene 2021 og 2022 har klubben omlag 750.000 kr utestående. 

 

Sagene IF er en frivillig organisasjon, det betyr at klubben drives av medlemmene på dugnad. Det får vi til ved at alle medlemmene putter litt innsats (dugnad) og litt penger (medlemskontingent- og treningsavgift) inn i klubben. Det alle medlemmene tilsammen bidrar med blir Sagene IF. Du er derfor ikke kunde i Sagene IF, du er medlem. Du bidrar med det du kan bidra med, også får du igjen det fellesskapet sammen klarer å få til.

 

Er du ikke lenger medlem av Sagene IF, men får faktura likevel? Det betyr at du ikke er ordentlig utmeldt av klubben. Du melder deg ut enten i Min idrett eller ved å sende en epost til medlem@sageneif.com. Det holder ikke å si fra til lagleder/trener.

 

Du kan lese mer om medlemskap i Sagene IF her. Her finner du mer info om:

  • Hva du kan nyte og hva du må yte
  • Innmelding/ utmelding
  • Priser og betaling
  • Hva du kan gjøre hvis økonomien er vanskelig
  • Støttemedlemskap

Vi anbefaler nye medlemmer og familier i klubben å lese brosjyren her

 

Har du spørsmål eller mener det er noe feil med fakturaen du har fått? Ta kontakt med oss på medlem@sageneif.com, så vi får ryddet opp i det med en gang.

 

MVH Sagene IF V/ Daglig leder Vibeke, post@sageneif.com  22230100- tast 3.

0
Feed