Faktura for treningsavgift 2023!

Sagene IFs årsmøte 28. mars vedtok treningsavgifter for 2023 for de ulike idrettene. Treningsavgiften går til den idretten du driver med og dekker ting som utstyr, drakter, kamper, dommere, trenere osv. Vi sender ut faktura til de fleste av våre idretter rundt 1. april. Har du ikke penger til å betale? Da tar du kontakt med oss, også finner vi en løsning sammen! Under finner du mer info.

 

Alle medlemmer av Sagene IF får fakturaer for medlemsavgift og treningsavgift av oss hver år:

 1. Faktura for medlemsavgift – Er for medlemskap i Sagene IF for kalenderåret, sendes ut ila januar/februar hvert år.
 2. Faktura for treningsavgift – Er for deltakelse hele sesongen i din idrett, sendes ut før oppstart av sesongen, i noen idretter deles denne i to.

Medlemsavgiften 2023 ble sendt ut til alle medlemmer i starten av 2023. Den var på 420 kr for medlemmer under 26 år, og 525 kr for medlemmer over 26 år. Den gjelder for hele kalenderåret 2023. Det var årsmøtet i 2022 som har bestemt størrelsen på medlemsavgiften. Medlemmer som melder seg inn ila året, får faktura for medlemsavgiften ved innmelding. Betaler du ikke medlemsavgiften er du ikke medlem av Sagene IF, og vil ikke kunne delta på vår aktivitet. 

Treningsavgiften 2023 går til den idretten du driver med og dekker ting som utstyr, drakter, kamper, dommere, trenere osv. Det var årsmøtet i Sagene IF i 2023 som bestemte størrelsen på treningsavgiftene. De ulike idrettene har forskjellige priser, du finner prisliste her. 

 

De som vil få sin faktura for treningsavgift nå omkring 1. april er:

 • Alle sommeridrettene - Fotball, landhockey, rugby, tennis, landhockey (barn, ungdom og voksen del 1), sykkel og triatlon, Rumpeldunk. 
 • De fleste hallidrettene - Håndball, turn, dans, judo, bryting, allidrett (vår). 

Fakturaer for treningsavgift som sendes ut på andre tider av året: 

 • Allidrett - For høsten september/oktober. 
 • Håndball- Starten av juni. 
 • Innebandy - Starten av juni.
 • Landhockey - Ungdom og voksen høst del 2.
 • Fotball vintertrening - Oktober.  
 • Futsal - September.
 • Bandy - Starten av november. 

Du får alle fakturaer fra oss som vedlegg på epost, og den vil ligge i din profil på Min idrett. Har du åpner opp for å ta imot fakturaer i Vipps, så finner du den også der. Du får også en SMS fra oss om at du har fått fakturaen. Du kan velge om du vil betale fakturaen du får som vedlegg på epost på vanlig måte i din nettbank, om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort, eller om du logge deg inn i VIpps og betale den der. Ta kontakt med oss om du mener noe er feil.

 

Sliter du med å betale fakturaene for medlemsavgift og treningsavgift? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, søke om få redusert medlemsavgiften til 50 kr og få fritak for treningsavgiften. Les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i Sagene IF, dette er veldig viktig for oss, og vi finner alltid en løsning

 

Sagene IF er en frivillig organisasjon, dvs at klubben drives av medlemmene på dugnad. Det får vi til ved at alle medlemmene putter litt innsats (dugnad) og litt penger (medlems- og treningsavgift) inn i klubben. Det alle medlemmene tilsammen bidrar med blir Sagene IF. Du er derfor ikke kunde i Sagene IF, du er medlem. Du bidrar med det du kan bidra med, også får du igjen det fellesskapet sammen klarer å få til.

 

Du kan lese mer om medlemskap i Sagene IF her.

Her finner du mer info om:

 • Hva du kan nyte og hva du må yte
 • Innmelding/ utmelding
 • Priser og betaling
 • Hva du kan gjøre hvis økonomien er vanskelig
 • Støttemedlemskap
0
Feed