Innkalling til Sagene IF årsmøte 2023!

Sagene IFs årsmøte går av stabelen tirsdag 28. mars kl. 18 på klubbhuset. Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Under finner du innkallingen. 

 

Innkallingen til årsmøtet er nå publisert her. 

 

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som fyller minimum 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til daglig leder (post@sageneif.com) senest 14. mars (2 uker før møtet).

 

Avdelingenes/idrettenes arbeidsutvalg må gjennomføre eget årsmøte i god tid i forkant, her skal følgende vedtas: 

  • Årrapport for 2022
  • Forslag til priser for treningsavgifen 2023.
  • Periodisert budsjett for 2023 i Onestop reporting.
  • Eventuelle forslag til årsmøtet.
  • Valg av leder og styrerepresentant(er), og eventuelt øvrige verv på valg. 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene ila 21. mars, og publiseres her.

 

Etter det formelle møteprogrammet vil styret dele ut prisen "Årets stjerne i striper 2022". Kom gjerne med forslag på kandidater! Vi legge opp til sosial samvær på klubbhuset etter møtet.

 

Velkommen!

MVH Styret

0
Feed