Årsmøtet 2021 er utsatt til 29. april!

Sagene IFs årsmøte 2021 er utsatt til 29. april kl. 18. 

Årsmøtet ble først satt opp 15. april, men er nå utsatt til 29. april. Årsaken til utsettelsen er forsinkelser knyttet tll Korona. Oppdatert innkalling er publisert.

Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. 

På grunn av Koronasituasjonen blir det også i år et digitalt møte på Google Meet, under finner du all info du trenger for å delta. 

Husk at du må melde deg på!

Innkallingen til årsmøtet er publisert på våre nettsider her.

 

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som fyller minimum 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet. Har du forslag til årsmøtet, så må dette sendes inn senest 14 dager før møtet. Alle sakspapirene til møtet publiseres i lenken over senest 1 uke før møtet. 

 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Google Meet. På dato og tid for årsmøtet så trykker du på denne lenken for å bli med i møtet: https://meet.google.com/bgp-knxy-cbr  

 

Vi ber alle som ønsker å delta på møtet om å melde seg på innen 15. april kl. 12. Dette for at vi skal kunne holde orden på antall stemmeberettigede tilstede på møtet. Du melder deg på via iSonen her: https://isonen.com/event/cklbkqtbf7s800d69qodd5xbq 

 

VELKOMMEN! 

 

MVH Styret

0
Feed