Stjernerunden - Post 5

Post 5 - Allidrett

Her skal dere gjøre:

  • Stjerne
  • Stein
  • Sjøstjerne
  • Regn
  • Tre

Som du gjorde når vi lekte sol og måne.

Finn Post 6

Kart