SMITTEVERNREGLER FOR BJØLSENHALLEN

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene, idrettsforbundet og anleggseier Oslo kommune. 

Regler! 

 1. De 5 generelle smittevernreglene på plakaten over gjelder også i Bjølsenhallen.  
  • Hold 1 meters avstand
  • Bruk maske om dette ikke er mulig å holde 1m!
  • Vask hendene før og etter trening
  • Bruk kun egen drikkeflaske.  
  • Hvis du er syk, bli hjemme! 
 2. Alle idrettene i hallen må følge anbefalingene fra sitt særforbund når de utøver sin idrett.
 3. Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg
  • Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg, dette pga eventuell smittsporing. Sagene IF har ansvar for dette. 
  • For klubber, lag og skoler som har oversikt over sine utøvere/elever i interne registre, så er det kun lagleder/trener/lærer som må registrere seg. 
  • Du registrerer deg digitalt med din mobiltelefon: