Skriv tekst her

Sagene IF har i samarbeid med Prosperastiftelsen laget en medlemsundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å finne ut om vi leverer på våre kjerneverdier #flest mulig, lengst mulig", samt å sikre et system for å fange opp mistrivsel, mobbing og rasisme. Det er en helt anonym undersøkelse. Den gjennomføres på høsten hvert år.  Alle registrerte medlemmer vil få undersøkelsen sendt på sms. En kan svare på undersøkelsen på mobiltelefonen, det tar kun 10 min. Barn fom 9 år kan svare på undersøkelsen selv, barn under 9 år anbefales å svare sammen med sine foreldre. 

lkjblkjblkjb