INFORMASJON OM ENDRINGER I ALLIDRETT/TURN!

Vi legger om og utvider Allidrett/Turn fom i høst! Det blir egne allidrettsgrupper for 3- åringene og for 4- åringene, og i den nye 5- års klubben får man prøve seg litt på mange ulike idretter. For 6-8 åringene utvider vi fra 1 til 2 grupper med turn, og vi starter opp en helt ny gruppe med turn for 9-10 åringer. Alle gruppene med allidrett og turn starter opp i uke 36. Les mer under. 

Etter mange tilbakemeldinger fra dere som er medlem Allidretten så legger vi om! Styret (spesielt Siri) og Allidrettsleder har hatt mange diskusjonsrunder før dem kom frem til denne nye strukturen. Vi har hørt at noen foreldrene og instruktørene mene at det kan være vanskelig å ha gode økter når det er blandet med de barna som snart fyller 3 år til 5 åringer som snart skal starte på skolen.

 

Derfor har vi besluttet at vi skal kjøre rene 3-, 4- og 5års grupper fremover. Vi håper dette kan gjøre at alle barn får en bedre mestringsfølelse på øktene. Vi er veldig spente på denne nye 5årsklubben. Her er planen at man skal få prøve seg i de forskjellige idrettene vi har i klubben minst en gang i løpet av året!

 

I tillegg til dette så utvider vi allidrett/turn delen vår med en ny 6-8års gruppe da vi tidlig etter start ifjor fikk fylt opp den. Nytt i år er at vi starter opp en 9-10års gruppe.

 

Klikk her for å se de nye allidrett/turn gruppen!

Klikk her for å melde dere på!

 

Ta kontakt med Allidrettsleder om det er noen spørsmål.

 

Dette blir en spennende tid i vente! Vi gleder oss til et nytt semester med Allidrett/Turn!

0
Feed