Vi har blitt Rent idrettslag!

Det siste to årene er det av og til funnet doping både i Bjølsenhallen og på Voldsløkka, og vi har også hatt to dopingsaker der medlemmer er tatt for doping. 

Styret har tatt dette alvorlig, og kontaktet våren 2016 Anti- doping Norge (ADN) for råd, du kan lese om det her. ADN anbefalte oss å bli et Rent Idrettslag. Dette er et samarbeid mellom ADN og NIF. Det er et sertifiserings- program for klubber som setter fokus på verdiarbeid og antidoping arbeid på en enkel måte. Målet er at klubben skal bli en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.


Du kan lese mer på www.rentidrettslag.no


Styret og ledergruppa jobbet med Ren Idrett hele høsten 2016, og på styremøte 15. november vedtok vi Sagene IFs anti- doping policy. Policyen er tydelig på Sagene IFs nulltoleranse for doping og viser hvordan vi skal jobbe for å få til et dop fritt miljø. Du kan lese den her.

På nyåret fikk Sagene IF godkjent sin antidoping policy av Antidoping Norge og vi kan da kalle oss et Rent idrettslag!

Antidoping policyen peker på en rekke tiltak klubben skal gjennomføre. På nyåret har vi kommet et stykke på vei med å igangsette disse:


  • Vi vil trykke logoen til Rent Idrettslag på skulderen til alle nye drakter som kjøpes inn fom 2017.
  • I kursplanen våren 2017 har vi satt opp kurs i antidoping, kosthold og fysisk trening for alle våre medlemmer, se her.
  • Det er lagt ut info om antidoping Norge og Sagene IFs antidoping arbeid på våre nettsider, se her.
  • Vi har lagt inn nødvendige punkter om antidoping i vår mal for trener/instruktør kontrakter.
  • Vi har inngått en avtale med Myrens Sportssenter om rabatt for våre medlemmer, dette er et Rent Senter.
Det største og kanskje viktigste tiltaket i antidoping policyen er at alle medlemmer som har fylt 15 år skal gjennomføre e-læringsprogrammet til Antidoping Norge som heter Ren utøver. Det er arbeidsutvalgene i de enkelte avdelingene som har ansvaret for å gjennomføre dette. På Antidoping kursene i vår kursplan vil vi gå gjennom Ren utøver slik at arbeidsutvalg, trenere og lagledere blir i stand til å gjennomføre dette med sine ungdommer. Du kan lese mer om Ren utøver her.

Ut over høsten vil vi jobbe for å få på plass flere av tiltakene i antidoping policyen.
For å holde trykket oppe i arbeidet er det også vedtatt å legge inn i vårt årshjul at policyen skal diskuteres og revideres årlig.

Stjerner i striper for Ren idrett!


Se videoen "To fortellinger om dopingbruk"

0
Feed