Nye ansikter og et par omrokkeringer!

Administrasjon og drift i Sagene IF består av tilsammen 6,1 årsverk fordelt på 10 personer. I løpet av høsten har det skjedd en rekke endringer. Vi har ansatt tre nye; Audun, Henrik og Hege. Og vi har omorganisert laget noe. Bernhard og Ivar har fått større stillinger og flere oppgaver, og Pak skal nå kun jobbe med fotball. Les mer under. 

Du finner info om alle Sagene IFs ansatte og deres oppgaver, samt om Sagene IF som arbeidsgiver her.

 

Endringer i administrasjon og drift høsten 2020: 

 

Pak Ling Li skal nå kun jobbe med fotball, 50% som trenerveileder og 50% som leder for Fotballfritidsordningen. Han vil ikke lenger være rekrutteringeleder og vil derfor ikke lenger ha ansvar for allidrett/turn, de åpne idrettskolene og AKS. Pak vil fremdeles ha kontor på klubbhuset. Vi håper han aldri flytter ut derfra!

 

Audun Vagleng overtar Pak sin stilling som rekrutteringsleder, og ble ansatt i 50% stilling fom 1. november. Audun har bakgrunn innen markdssføring. Han har spilt fotball i Sagene IF siden har var barn, og har den siste tiden vært kepertrener. Audun vil også ha kontor på klubbhuset, og for det meste jobbe sine 50% de første 3 dagene av uka. Vi er heldige som har fått Audun og all hans kompetanse og entusiasme med på vårt stipete lag. Velkommen til oss! 

 

Henrik Hellevik ble ansatt i 40% stilling 1. september, og tar over etter Fabian Ambrose. Henrik vil være trener på Fotballfritidsordningen og i allidretten. Han er fra Bergen, studerer på idrettshøyskolen og er spiller på vårt A-lag i fotball. Du finner Henrik på FFO man - tor eller på allidrettstrening i Bjølsenhallen. Vi ser allerede at Henrik passer fint inn hos oss, flink med alle slags folk, imponerende lag med barn, og en dyktig trener. Velkommen! 

 

Hege Petrogalli tar over som kiosksjef i Bjølsenhallen og ble ansatt i 20% stilling 1. september. Hovedoppgaven er å tilrettelegge kioskriften for våre frivillige vakter. Hege prater med alle og har stålkontroll på hall og kiosk. Hun jobber hver fredag ettermiddag/kveld i Bjølsenhallen. Velkommen til Hege!

 

Bernhard Norshus har jobbet hos oss en god stund, både med allidrett, AKS og Etter skoletid. Han tar fom i høst over hovedansvaret for vårt AKS- prpsjekt og for alle ferieaktiviteter. Bernhard fortsetter også med noen grupper i allidrett, og han vil ha ansvar for en del aktivitet i Etter skoletid. Stillingen hans økes da fra 40 til 70%. Bernhard er nok den av våre stjerner som er trener for flest barn ila en uke, bare på AKS er det nær 200 barn innom. Det finnes ingen som gjør det på en like chill og kul måte som Bernhard!

 

Ivar Jarl Løland har jobbet i driftsavdelinen i flere år, og fom i høst har vi utvidet hans stilling fra 40 til 50%. Han jobber alle sine timer på vinteren (oktobr - mars) ifm vinterdrift av kunstis og kunstgress, og avspaserer hele sommeren. Ivar er pensjonert politimann, hel ved, og gir seg ikke før jobben er gjort. Vi er veldig glad for at han har lyst til å tilbringe store deler av vinteren med oss! 

 

De øvrige i dette hardarbeidende og finslipte laget fortsetter som før; Daglig leder Vibeke, Driftsleder Kurt, Etter skoletid sjef Anne Britt, Driftsassistent Helge. 

 

Les mer om ansatte i Sagene IF og hvem som gjør hva her.

0
Feed