Ny ansatt leder for Etter skoletid for ungdom!

Anne Britt Granaas er ansatt i 50% stilling som barne- og ungdomsarbeider! Anne Britt skal leder vår nye satsing Etter skoletid for ungdom 5.- 10. klasse på klubbhuset (ESU).

Anne Britt kjenner både klubben og bydelen godt. Hun har vært frivillig i Sagene IF innebandy i mange år, og primus motor for en lang rekke kulturtilbud for barn og ungdom i bydelen. I flere år drev Anne Britt helsekostforretningen «Den Gode Jord» på Bjølsen. Hun er også lokalpolitiker i bydelen.


«Dette gleder jeg meg veldig til!, Sier Anne Britt.
– «Jeg brenner virkelig for å skape en gratis og inkluderende møteplass for ungdom, det er et stort behov for det i bydelen vår, og klubbhuset gir oss fantastiske muligheter for å få til mye og variert aktivitet for alle».

Du vil finne Anne Britt i klubbhuset mandag – fredag kl. 13- 18. Hun vil ha lederansvaret for ESU, og stå for aktiviteten inne på huset slik som mat og lekselesing. Med seg på laget får Anne Britt vår nye og dyktige trener Bernhard Norshus, han vil ha ha ansvar for den fysiske aktiviteten i ESU. Fotball Fritids Ordningen for 5.- 10. klasse (FFO) holder til på klubbhuset samtidig som ESU, og de vil ha felles måltider og lekselesing i regi av Anne Britt.

«Etter skoletid er et stort løft for Sagene IF og vi er svært glade for å få med oss en kapasitet som Anne Britt til å lede prosjektet», sier daglig leder i Sagene IF, Vibeke Thiblin.

– «Det blir spennende å endelig komme i gang med aktiviteten å se hvordan tilbudet blir, jeg vet at Anne Britt allerede har mange ideer!»

ESU skal være et gratis tilbud til ungdom 5.- 10. klasse med fokus på fysisk aktivitet, som skal holde til i klubbhuset man- tor kl. 14- 18. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) som finansierer ESU, og vi har fått midler til drift for de neste 3 årene. Du kan lese mer om EST her.

0
Feed