Innkalling til fortsettende årsmøte 11. april 2024!

Det kalles inn til fortsettende årsmøte i Sagene IF 11. april kl. 18.00 på klubbhuset. Det er to saker på sakslisten: 1) Behandle Sagene IFs årsregnskap 2023, 2) Valg på kandidater til ubemannede verv.  Du finner all info og innkalling under. 

 

Du finner innkallingen med saksliste til fortsettende årstmøte her.

Sakspapirene publiseres samme sted ila 4. april. 

 

Bakgrunn:

  • Sagene IFs regnskap for 2023 var ikke klart til årsmøtet 21. mars 2024, og årsmøtet gjorde derfor følgende enstemmige vedtak:
    • "Behandling av Sagene IFs regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning utsettes til fortsettende årsmøte. Fortsettende årsmøte med behandling av Sagene IFs årsregnskap for 2023 avholdes 11. april kl. 18:00, med frist for sakspapirer 4. april"
  • Hverken valgkomiteen eller årsmøtet 21. mars klarte ikke å finne kandidater til alle verv som var på valg. Valgkomiteen vil fortsette å jobbe med å finne kandidater, slik at forlengende årsmøte kan gjennomføre valg på de verv som gjenstår.

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, medlemmer som minimum fyller 15 år ila kalendersåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på møtet. 

 

Det er bare å møte opp, ingen påmelding. 

 

Det serveres kaffe, te, mineralvann. 

 

VELKOMMEN!

0
Feed