Info om sommeren 2019!

Da er sommerferien i gang! Under finner du informasjon om ferieavvikling, aktivitet, anlegg, og utbetaling av penger i skoleferien 2019 (fom uke 26 tom uke 33).

Administrasjonen og kontoret


Avvikling av ferie:
 • Daglig leder – fom 1/7 tom 28/7 – Driftsleder er vikar.
 • Driftsleder – fom 19/8 tom 15/9 – Driftsassistent Ivar er vikar.
 • Rekrutteringsleder – 3.-8. juli, 18.- 25. juli, 4.-10. september.

Aktivitet
 • 23/6 – 2/7: Dugnad på Tons of rock
 • Uke 26: Tine- fotballskole på Voldsløkka
 • Uke 32: AKS- prosjekt – Alle AKSene på besøk
 • Uke 33: Sommerfotballskole på Voldsløkka
 • 3. august kl. 15- 18: Rugbykamp Sagene IF – Spartacus Voldsløkka
 • 17. august: 7er turnering i rugby Voldsløkka
 • Man og ons i ferien: Sommertrening innebandy + bryting i hallen.
 • 13. august: Møte i styrets arbeidsutvalg.
Bjølsenhallen

Du finner oversikt over all aktivitet i hallen i sommer i kalenderne her.

Oslo kommune stenger sine idrettsanlegg i skoleferien (fom uke 26 tom uke 33), Sagene IF får likevel lov å ha aktivitet i hallen. All aktivitet må da godkjennes av kommunen, og vi må ha hallvakter og ordne med renhold selv. Vi kjøper derfor inn renhold, og innebandy har ansvaret for vaktholdet. Renhold koster mye penger, og vi må derfor redusere åpningstidene og ha noe utleie til de faste klubbene i hallen. Kommunen har hovedrengjøring 1.- 3. juli, da må de som har aktivitet i hallen ta hensyn.

Organisering av sommertrening uke 26 – 33:
 • Åpningstider: Mandager og onsdager kl. 17- 21.30 (siste halvtimen til dusjing).
 • Hallvakter: Innebandy
 • Adgang: Sagene IF innebandy og bryting, leietakere.
Voldsløkka

Du finner oversikt over all aktivitet på Voldsløkka i kalenderne her.
Voldsløkka garderober er stengt hele ferien.

Oslo kommune stenger også klubbhuset i skoleferien (fom uke 26 tom uke 33). Sagene IF får likevel lov å ha aktivitet i huset, men også her må all aktivitet godkjennes av kommunen og vi må sørge for renhold selv. Vi vil ikke ha vakt i bygget i sommer og kiosken vil være stengt. Avdelingene som bruker huset må booke seg inn i kalenderne, og selv ta ansvar for rydding, låsing og kiosk. Alternativt kan de leie inn en kioskvakt. Vi kjøper inn renhold tilpasset planlagt aktivitet. Det er hovedrenhold i klubbhuset 27. og 28. juli, da skal det være minst mulig aktivitet i huset.

Utbetaling av penger

Fakturaer og refusjoner:
 • Fakturaer og refusjoner sendes til betaling 5. juli og 19. juli, det må påberegnes noe forsinkelser.
 • Fom 29. juli er det vanlige rutiner som gjelder, dvs betaling av fakturaer og refusjoner hver fredag.
Lønn:
 • Fast ansatte får feriepenger i juni, og vanlig lønn i juli.
 • De som har levert inn timelister og reiseregninger etter 10. juni, vil få dette utbetalt 15. august.
 • De som skal ha lønn for Tons of Rock og de som leverte kontrakt for Tine- fotballskole for sent får utbetalt 15. august.
 • For øvrige ansatte skjer utbetaling av lønn skjer iht kontrakt.

Oppstart etter sommeren

 • Det blir vanlig drift av kontoret fom mandag 29. juli.
 • Alle anlegg, inkludert klubbhuset, åpner for vanlig drift til skolestart.
  Det skal være frivillige vakter i Bjølsenhallen fom skolestart, vaktliste ligger her.
  Det skal være frivillige vakter i klubbhuset fom skolestart, vaktliste ligger her.
 • Du vil finne oppstartdato for våre åpne og gratis idrettsskoler her.
  Fotballskolen, innebandyskolen og landhockeyskolen starter alle opp første uka av september.
 • Du finner oversikt over når skole prosjektet starter og hvilke aktiviteter som kjøres når her.
  Innebandy er første idrett ut.
 • Allidrett og Venner i aktivitet starter opp første uka av september.
 • For øvrig aktivitet, info kommer fra din idrett/ avdeling.


Stjerner i striper!

0
Feed