Gratis tilbud Etter skoletid for ungdom 5.- 10 klasse (ESU)!

Sagene IF skal høsten 2019 starte et gratis tilbud etter skoletid for 5.- 10. klasse (ESU). Tilbudet vil ha fokus på variert fysisk/idrettsaktivitet med et løkkepreg. Målgruppen er ungdom som har sluttet på idrett, eller aldri har vært med. Målet er å få flere med i klubben, og holde seg i form på en gøy måte sammen med venner uten at det koster noe. EST vil samarbeide tett med fotballfritidsordningen (FFO). Etter skoletid ordningen (ESU) vil ha base i klubbhuset til Sagene IF på Voldsløkka. Her vil en ha tilgang på alle idrettsanleggene på Voldsløkka og i Bjølsenhallen, samt store arealer innendørs i klubbhuset som kan brukes til matlaging, lekselesing, spill, film osv.

Den konkrete timeplanen ønsker vi at ungdommene selv skal være med å bestemme. På sikt, når vi har kommet i gang med vårt lederprogram for ungdom, er målet at ungdommene selv skal være med å drive ESU. Vi samarbeider med ungdomsklubben i bydelen (Ung- metro), slik at våre tilbud utfyller hverandre.


Vi tar sikte på å starte opp ESU så raskt som mulig høsten 2019.
Det vil bli aktivitet 2- 4 dager pr uke (man – tor), kl. 14- 18 alle dager.

ESU vil være gratis for deltakerne.
Deltakerne må melde seg på, vi åpner for dette ila september måned.
Vi vil sterkt oppfordre foreldre til å være tilstede på aktiviteten 1- 2 dager i året.

Vi har utlyst stillingen som leder for ESU, og vi håper å ha vedkommende i gang ila september måned.
Da vil også flere detaljer om oppstart, påmelding, innhold og øvrig bemanning kommer ut.

ESU vil samarbeide tett med Fotball fritids ordningen for ungdom (FFO), der Pak Ling Li er leder. Begge tilbud er for ungdom og vil holde til i klubbhuset på de samme dagene og tidene, Det er derfor naturlig å kjøre felles opplegg for mat/ måltid og lekselesing (alt som foregår innendørs i klubbhuset). FFO vil ha en gratis prøveperiode, men vil etterhvert koste penger. ESU vil være gratis. Vi har ikke landet på hvordan vil skal tenke omkring dette, men vil som alltid ha som mål at alle skal få være med på det de har lyst til.

Sagene IF vil invitere til et informasjons- og diskusjonsmøte om ESU og FFO ila september, når vi har mer konkret info klar.
Vi vil også informere alle skoler og foreldreutvalg, og drive vanlig markedsføring via våre kanaler i sosiale medier osv.
Vi vil i størst mulig grad samkjøre vårt informasjons- og markedsføringsarbeid med FFO.

ESU finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) og Sagene IF hovedlaget.

Vi har fått midler til å drive tilbudet i 3 år, dvs fom 2019 tom 2021.
Sagene IF har ikke gjort dette før, det er helt nytt for oss
Det betyr at veien blir til mens vi går sammen med dere, og at vi setter stor pris på innspill og bidrag fram medlemmer og ungdommer.
Dette blir spennende, vi gleder oss!

0
Feed