Bred støtte til Sagene IFs prosjekt for bærekraftig ungdomsarbeid!

Sagene IF har søkt bydelen om midler til vårt prosjekt for bærekraftig ungdomsarbeid. Det handler om å gi ungdom arbeidstrening- og erfaring og gjennom dette være med å skape et inkluderende og grønt miljø på Voldsløkka. Det er svært gledelig at et bredt flertall i 2 komiteer og i bydelsutvalgets arbeidsutvalg har falt ned på at Sagene IF som bør tildeles midler, torsdag 18. juni tar bydelsutvalget den endelige avgjørelsen. Vi er glade for støtten i de tre instansene, ser fram til bydelsutvalgets vedtak, og har smått startet å glede oss til å komme i gang!

Inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg og årets ildsjel Warsame Isse jubler over all støtten prosjektet har fått så langt og gleder seg til å komme i gang med alt som er planlagt! 

 

-Det er rørende å se at vårt prosjekt treffer så bredt politisk og at vi har med oss nær alle partiene fra Rødt til Høyre. Det viser at det politiske miljøet i bydelen har sett og forstått hvordan vi som idrettsforening kan spille en viktig samfunnsrolle, langt utover det rent sportslige, sier inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg, som har skrevet søknaden.

 

Sagene if håper og tror de får støtte til to viktige prosjekter som får unge mennesker i bydelen ut i jobb, samt at prosjektene har en grønn og inkluderende profil til glede for alle.

 

-Vi ønsker å sende ungdommer fra vår Etter skoletid på kurs hos Geitmyra mat og kultursenter i beplanting, matlaging og dyrking av grønnsaker. Etter kurset vil ungdommene få tilbud om en jobb i Sagene IF Etter skoletid. Arbeidet vil bestå i å planlegge menyer og lage mat, samt drive urbant landbruk ved klubbhuset. Ungdommene vil på denne måten tjene litt lommepenger, få jobbtrening,  og ikke minst bruke sine kunnskaper og økt deres livsmestring, sier Synnevåg.

 

Gjennom coronaen har klubben fått sådd blomstereng, satt ut poteter, laget biehotell og satt ut plantekasser rundt klubbhuset på Vodlsløkka for å skaper et hyggelig utemiljø både for mennesker og insekter. Den grønne profilen tas med videre inn i ungdomsarbeidet.

 

- Vi er en klubb med hjerte for både inkludering og gjenbruk. Prosjektpengene vil vi bruke til å skape bydelens hyggeligste, grønne uteplass. Vi vil ha ungdommer i jobb som trivselvakter på feltet som bidrar til å skape god stemning. Vi ser at nå under coronaen er anlegget flittig brukt hele dagen og kvelden, og at mange trener og koser seg på feltet. Det er kjempebra, derfor ønsker vi å tilrettelegge for enkle idrettsaktiviteter, passe på at engangsgrillene brukes riktig og ha ungdommer til å selge billige kioskvarer. Det blir en av Oslos kuleste sommerjobber, sier Synnevåg.

 

Årets Ildsjel, Warsame Isse, har klubbhuset og Voldsløkka som sitt andre hjem. Han jubler over vedtakene som foreløpig har kommet.

 

-Jeg er så stolt og glad for at det er klubben i mitt hjerte som har laget et slik prosjekt. Mange jeg kjenner skal kun være i Oslo i sommer, og da blir aktiviteter i nærmiljøet enda viktigere. Jeg brenner jo for ungdommene i bydelen og det å få seg en liten jobb og litt ansvar, er noe jeg vet at mange ønsker, sier Warsame Isse.

 

- Det handler i stor grad om å bli sett. Det er det våre ungdommer ønsker og det er det vi jobber med, avslutter inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg.

 

Nå krysser vi fingrene og ser fram til bydelsutvalgets vedtak og håper å komme raskt i gang med at det morsomme vi har planlagt! 

0
Feed