Årsmøtet 2022 - Oppsummering og protokoll!

Tirsdag 29. mars gjennomførte ethundreogen år gamle Sagene IF sitt årsmøte 2022. I år som de to foregående årene var vi litt forsinket, dog ikke mer enn en knapp uke bakpå denne gangen. De siste to årene har pandemien forvist årsmøtene til det usosial digitale universet, det koseligste denne gangen var derfor at vi igjen kunne møtes i levende live på klubbhuset. Under kan du lese en oppsummering av årsmøtet og laste ned protokollen. 

  • Hvis du ikke var på møtet, så finner du alt av sakspapirer her.
  • Du kan lese protokollen fra årsmøtet her.  

Styrets arbeidsutvalg (døpt SAU litt senere på kvelden) ønsket velkommen og ledet forsamlingen fram til valg av den eminente dirigent/møteleder Audun Eikeland fra Oslo idrettskrets. Han styrte oss trygt gjennom hele sakslista, og sørget for at vi ikke datt nedi lovmessige eller byråkratiske fallgruver av noe slag. 

 

Nestleder Petter la fram en årsrapport for 2021 som viser en 100 år gammel klubb som er inne i sitt 11. år med kraftig vekst i både medlemstall, aktivitet, ansatte, anlegg og økonomi, dette til tross for pandemi. Daglig leder Vibeke la fram et årsregnskap 2021 som langt på vei viser det sammen; Vi bikker for første gang 10 mill i omsetning, etter en sterkt vekst hvert år siden 2011 (1,8 mill i omsetning). Det er likevel et underskudd på i overkant av en halv mill. Det skyldes både pandemien, men også at klubben sliter med å få inn sine medlems- og treningsavgifter og at vi mangler 1- 2 store inntektskilder (sponsor, arrangement). Utfordringene ligger altså i all hovedsak på inntektssiden. Dirigenten leste opp Kontrollutvalgets beretning og revisors beretning, begge var rene. Årsmøtet godkjente både årsrapport og årsregnskap for 2021. 

 

Nestleder Petter la også fram forslag til strategi 2022- 2025. Både avgående styre og forsamlingen var enige om at det var viktig at påtroppende styre fortsatte arbeidet med strategien, slik at det ble en ferdig plan med konkrete mål og prioriteringen en kan styre etter. Daglig leder la fram et budsjett for 2022 for hele idrettsforeningen samlet (alle avdelinger). Det viste at en planlegger å gå om lag 200.000 kr i pluss og således fortsette arbeidet med å bedre likviditet og bygge buffer. Budsjettet var for første gang periodisert på 12 måneder og jobbet fram av avdelingene direkte i rapporteringssystemet Onestop reporting. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 

Øvrige ting som ble vedtatt: 

  • Revidert lov for Sagene IF - Kun justeringer nødvendig for å være i synk med lovnorm for idrettslag vedtatt av idrettstinget.
  • Organisasjonsplan for Sagene IF - Kun små endringer i mandatet til idrettene for å samkjøre planen med den nye loven.
  • Medlems- og treningsavgifter:
    • Medlemsavgift for 2023 - Det blir ingen økning i satsene, de blir som før. Bortsett fra støttemedlemskap for de over 60 år som ble redusert til 200 kr.
    • Treningsavgifter for 2022 - Alle forslagene fra avdelingene ble enstemmig vedtatt, ingen store endringer. 

Så var det valg, den mest spennende delen av ethvert årsmøte. Hele valgkomiteens innstilling ble valgt, og det kom ingen motkandidater frar salen. Det vil si at Einar ble gjenvalgt som leder og at Siri tar over nestledervervet etter Petter. Så var det veldig gledelig at vi kunne ønske velkommen til flere nye mennesker i styrets arbeidsutvalg (SAU); Vi får med oss Siham (innebandy) som ungdomsrepresentant. Susan, som vi kjenner fra mangeårig arbeid med frivillighet og nærmiljø i bydelen, trår til som medlem. Vår tidligere ansatte, Bernhard, tar også plass som medlem. Også får vi med oss den berømte coachen til Sagene IF fotball herrrer C elite, Eirik, som varamedlem. Det skal han være sammen med Aina som vil tale paraidrettens sak. Som nye representanter for sine idretter går Pål hard inn for bandyens saker, mens Anna skal brenne for judo. Som nye ledere av idrettene kan vi ønske velkommen til 3 nye fjes. Mattias, et energirikt innspill fra Sverige, tar over som leder for rugby. Mette går på som leder for Quidditch. Anette blir leder for judo som har store ambisjoner oppe i de nye lokalene øverst i Bjølsenhallen. Hun var også leder av Go Dai JK som helt mot slutten av 2021 valgte å ta med seg sine litt over 100 medlemmer å gå inn i Sagene IF judo.

 

I det viktige kontrollutvalget fortsetter Magne Eriksen som leder og Kaja Lund-Iversen som vara, også får de med seg tidligere leder i innebandy Hilde Johnsrud og avgått nestleder Petter Mathisen som medlemmer. I den nye knalltøffe valgkomiteen ble sagene-patriot Jørgen Foss valgt som leder, tidligere fotballeder Ine Øvrum som medlem, og nyrekktutert fotballtrener Esmail Faraji som vara.

 

Sagene IF er veldig heldige som har både mange og flinke frivillige, det må vi aldri ta som en selvfølge. Vi har blitt en stor klubb der det er mye å sette seg inn i, store ressurser å forvalte, masse mennesker å bli kjent med, lover og relger som skal følges, anlegg og baner som skal driftes, mange problemstillinger og 1000 gode ideer å ta tak i. Derfor setter vi kanskje litt ekstra pris på og setter litt ekstra høyt de som tar på seg et verv i styret eller som leder av en idrett. Vi sier derfor tusen takk til de styremedlemmene som takket av på årsmøtet! Nestleder Petter Mathisen gir seg og går tilbake til kontrollutvalget, vi håper han fremdeles vil hjelpe oss med vårt strategiarbeid. Maha Alem og Anna Irgens går ut av styret etter å bidratt med et helt nytt ungdomsperspektiv. Peder Pili Strand, representant for bandy, har bidratt som husarkitekt og på anlegg. Utlandet har stjålet ham og han vil bli savnet. Håkon Larssen gir seg etter mange år som først grunnlegger og leder så styrerep i tennis. Han har lovet å fortsette å jobbe for en tennisboble på Voldsløkka. På ledersiden i idrettene takker vi av Mette Sjølie (tennis) som har tatt tennis enda et skritt videre til en avdeling full av barn og lange ventelister. Rebeca May Lund har styrt rugby med solid hånd gjennom Korona-tåka, og gir nå stafettpinnen videre. Vidar Brein- Karlsen tok på seg å bli håndballavdelingens første leder og har bygd opp en flott base med over 100 medlemmer på 7 lag. På Quidditch-fronten gir Elisabeth Jørstad seg, hun har klart kunststykket å skape økte medlemstall i en senioridrett under en pandemi. Sist, men ikke minst, så takker vi Per-Henning Sørensen, Annette Gauslå og Tom Wivegh for meget god innsats i valgkomiteen, og Linda Eikelenboom og Ingrid Våge for svært solid arbeid i kontrollutvalget. Disse to utvalgene betyr mye mer for klubben enn folk tror! 

 

Årsmøtet skulle delt ut prisene Årets stjerne i stiper 2021 og Eyvind Dahl prisen 2021, men på grunn av lavt oppmøte fra prisvinnerne, ble denne begivenheten utsatt til en passende annen anledning der både presse og prisvinnere ville være tilstede.  

 

Det var lavt oppmøte på årsmøtet denne gangen, kun 14 personer dukket opp opp på klubbhuset. Vi tillegger den alt for sene utsettelsen av møtet, generelt skyhøyt sykefravær og at det ikke gikk an å delta digitalt fra gostolene og sofakrokene en del av skylda. Så var vi alle enige om at en stor og fin klubb som Sagene IF kan bedre enn dette og at vi skal reise kjerringa neste år! 

 

Tusen takk til alle #stjerneristriper som deltok!

0
Feed