Slik gikk årsmøtet 2021!

Det skulle selvsagt vært en høytidelig begivenhet med press i buksene – på grensa til slips når Jubileumsårsmøtet skulle gå av stabelen. Men som det meste annet dette andre koronaåret ble det ikke slik vi hadde tenkt. Etter to utsettelser av møtet ble det endelig gjennomført 29. april, og i år som i fjor var vi henvist til et møte av den digitale sorten. Under får du en  oppsummering av møtet, du kan lese protokollen og se en flott bildekavalkade fra vår aktivitet i 2020. For til tross for Korona var året 2020 fylt med aktivitet i alle former og farger. Takk til alle dere som har bidratt til dette!

Litt over klokka atten kunne styreleder Einar Eriksen ønske velkommen, og etter godkjenning av formalia overlate ordet til kveldens dirigent Audun Eikeland fra Oslo Idrettskrets. Et godt valg som resulterte i at møtet ble ført knirkefritt i havn. Årets utgave var av det ukontroversielle slaget, de eneste innsigelsene som kom handla om å rette opp noen navn som var stavet feil.

 

Gjennomgangen av årsrapporten viste at Sagene IF har et svært høyt og bredt aktivitetsnivå, og at vi har nådd nær alle de målene i vår strategi som vi har jobbet med over mange år:

  • Vi var 2198 medlemmer i 2020, og vi nådde derfor målet om 2020 medlemmer innen 2020 med god margin. 
  • Vi var 1420 medlemmer under 20 år i 2020, og målet om 1300 medlemmer i denne aldersgruppa kan krysses av. 
  • For første gang siden 2016 opplevde vi vekst i antall under 13- 19 år, og det viser at vi er på rett vei mot å nå målet om at flere ungdommer skal fortsette å være aktive i Sagene IF. 
  • Vi har hatt en 5%-poeng økning i antall kvinner ila strategiperioden (fom 2018), og er svært nær målet om en 6%-poengs økning. Hvert eneste år siden 2011 har vi økt antall jenter i klubben og andelen er også økt til 34%. 

Gjennom gangen av årsregnskapet viste et overskudd på litt over en million for 2020. Tallene viser at vi, til tross for Korona, har klart å hente inn en svært stor andel av de budsjetterte inntektene, samtidig som vi har redusert våre kostnader til godt under det vi hadde budsjettert med. Vi har 14% av utsendt medlems- og treningsavgift utstående for 2020 (6% for 2019), dette er litt høyere enn et normalår og må kreves inn ila 2021. Klubbens økonomi vokser raskt, fra 2011 til i dag har omsetningen økt fra 1,9 til 9,2 mil. På avdelingssiden har nær alle avdelinger nå full kontroll på sin økonomi. Her er det gjort et godt arbeid fra særlig fotball og innebandy det siste året. Den eneste avdelingen som har en stykke igjen er bryting, her er det tatt grep for å løst utfordringene ila 2021. Overskuddet betyr at vi kan gå inn i 2021 med en betydelig styrket egenkapital og likviditetssituasjon. Vi er imildertid fremdeles sårbare for likviditetsutfordringer, og fokuset bør derfor fremdeles ligge på å bygge en buffer som er tilpasset klubbens størrelse. 

 

Årsmøtet vedtok også at vi skal melde oss inn i Norges håndballforbund og Norges Judoforbund! Og med det har vi fått to nye idretter i klubben! 

 

Valget er siste punkt på agendaen. Styreleder Einar Eriksen ble gjenvalgt, det samme ble de øvrige medlemmene av styrets arbeidutvalg. Den svært oppegående hundreåringen fikk en kraftig fornyelse ved at arbeidsutvalget ble utvidet og forsterket med en egen representant for ungdommen. Det er tøffe og uredde Maha Maqsood Alam som blir historiens første ungdomsrepresentant i styret. Hun er ellers å finne på fotballbanen når jenter 15 / 17 trener og spiller. Mange har sikkert også sett henne i aksjon som trener på fotballskolene og for yngre jentelag. Eller om ettermiddagene i klubbhuset hvor hun hjelper til med å holde orden på Etter Skoletid. Så vi klapper for henne og for Anna Sofie Irgens som blir vara til styret og også en del av styrets arbeidsutvalg. Også hun er en tøff ungdom som spiller innebandy på jenter 19 og bidrar som trener på Allidrett og andre steder når det er behov. Med en femtenåring og en attenåring inn falt gjennomsnittsalderen i styret som kursen på reiselivsaksjer våren 2020. I motsetning til reiselivsbransjen er dette en med på å styrke klubben. Blant idrettenes representanter til styret var det mange hyggelige gjenvalg og litt fornyelse. Noe som lover godt, for ikke noe er bedre enn kontinuitet blandet opp med noen nye tanker og ideer. 

 

I jubileumsåret er det kjipt med to meters avstand som hovedregel. Men det planlegges for en heidundrende feiring av de første hundre årene som stjerner i striper på Voldsløkka lørdag den 4. september. På denne festdagen vil vi også takke alle som skal takkes  og dele ut en rekke hedersbevisninger. Fram til da kan man hygge seg med bildekavalkade og årsmelding i tekst fra 2020. Vi fikk til utrolig mye i det som kommer til å bli husket som det stille stengte året.

 

Stjerner i striper!

0
Feed