Pressemelding: Delfusjonering av Sagene IF og Skeid - APRILSPØK!

Det har i lang tid foregått møter og forhandlinger mellom klubbene Sagene IF og Skeid. Sagene IF sliter tungt økonomisk underKorona. Mens Skeid nettopp fikk en arv fra avdøde Leif Hagen på ca. 30. millioner kroner. En hittil, for offentligheten, ukjent klausul i Leif Hagens testamente tilsier at Skeid skal bidra til Sagene Ifs idrettsarbeid og den videre utviklingen av dette. Det er på dette feltet man har sittet i forhandlinger for å komme fram til vinn-vinn løsninger for begge klubber. Resultatet av forhandlingene er en delfusjonereing av Sagene IF og Skeid. Skeid overtar Sagene Ifs ungdomsavdelinger i fotball og bandy. Pengene Sagene IF får fra dette skal brukes på barne- og ungdomsavdelingen i de gjenstående idrettene og på å bygge opp igjen klubben økonomiske. Begge de to klubbene bytter også logo. Les mer under. 

- "Vi er svært glade for å endelig få på plass denne løsningen! Det er en vinn-vinn for begge klubbene!" Sier styreleder i Sagene IF, Einar Eriksen (nederst på bildet) og daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand (øverst på bilde). 

 

Det har i lang tid foregått møter og forhandlinger mellom klubbene Sagene IF og Skeid. Bakgrunnen for disse forhandlingene bunner selvfølgelig i hovedsak ut i økonomi. Her er det flere momenter som har spilt inn. Det er jo ikke til å legge skjul på at koronasituasjonen har gjort det anstrengt økonomisk, spesielt for Sagene IF. Skeid fikk jo som kjent for de fleste en arv fra avdøde Leif Hagen på ca. 30. millioner kroner, noe som gjør hverdagen på Nordre Åsen lettere.

 

En hittil, for offentligheten, ukjent klausul i Leif Hagens testamente gir en føring for hvordan Skeid kan disponere midlene. Som kjent var Leif Hagen Bjølsengutt og glemte ikke hvor han kom fra. Føringen i testamentet tilsier at Skeid skal bidra til Sagene Ifs idrettsarbeid og den videre utviklingen av dette. Det er på dette feltet man har sittet i forhandlinger for å komme fram til vinn-vinn løsninger for begge klubber. Man har hele veien vært enige om at Sagene IF gjør et fantastisk arbeid i yngres avdeling i fotball, men at det neste steget bør tas under Skeids vinger. Når det gjelder bandy, har begge klubber sterke tradisjoner, Skeid har kun et A-lag, som spiller i Eliteserien, men de har ikke noen yngres avdeling. Sagene IF er i sterk vekst og rekrutterer mange barn og unge til aldersbestemte lag. Også her tenker man at det neste steget i utviklingen av spillerne vil være det beste at også de går inn i Skeid. Det presiseres at dette gjelder bare for ungdomsavdelingene. Sagene IF vil stille A-lag i både fotball og bandy, men at et utvekslingsprogram begge veier kan føre til at spillere kan gå lettere mellom klubbene.

 

Skeid vil ved å overta Sagene Ifs ungdomsavdelinger i fotball og bandy bli Norges største klubb innen disse to idrettene. Skeid vil overta alle rettigheter til spillere, også ved fremtidige overganger. Som kompensasjon for dette vil Skeid overføre et ikke ubetydelig beløp til Sagene IF. Skeid vil også overta de lokalene i klubbhuset som i dag disponeres av Norges Bandyforbund. Dette vil gi en god synergieffekt da de også vil bli nærmere miljøet på Voldsløkka, som vil være hjemmebanen til alle de nye Skeid-lagene i bandy.

 

Klubbfølelser og kjærlighet til sin logo har historisk strandet mange slike samarbeid og fusjoneringer. Derfor har forhandlingsutvalgene i begge klubber gitt og tatt, og ved hjelp av et reklamebyrå, kommet fram til en logo som begge klubber kan kjenne seg igjen i. Logoen bygger på Skeids velkjente logo og varemerke, Sagene IF blir ikke nevnt med navn i logoen, men Skeid har valgt å fjerne gulfargen i logoen, som da blir svart og hvit og i tillegg kommer Sagene Ifs røde arbeiderstjerne inn i logoen.Du ser loogoen på bildet.

 

Dette er årsaken til at Sagene Ifs årsmøte i år blir utsatt til i april.
Det er begge klubbenes årsmøter som må avgjøre denne delfusjonen mellom klubbene.

 

Beløpet Sagene IF får overført fra Skeid vil komme resten av klubbens barne- og ungdomsarbeid til gode. Det ligger en karenstid på 5 år i avtalen før Sagene IF eventuelt igjen kan starte med fotball og bandy på yngres nivå.

 

For ytterligere opplysninger, kontakt styreleder i Sagene IF, Einar Eriksen på styreleder@sageneif.com eller 90121210. 

 

0
Feed