Nye ansikter i administrasjon og drift!

Administrasjon og drift i Sagene IF består for tiden av til sammen 6,8 årsverk fordelt på 10 personer. I løpet av sommeren og tidlig høst har det skjedd flere endringer. I driftsavdelingen har to av våre flinke driftsassistenter sluttet, og vi har nå lyktes med å finne deres erstattere. I administrasjonen fikk vi sent i sommer mulighet til å ansette en administrasjonsassistent på kontoret. Så har en av våre dyktige barne- og ungdomstrenere som jobbet med AKS- og allidrett sluttet, og her har vi ikke kommet i mål med en erstatter enda. Les mer under. 

Du finner info om alle Sagene IFs ansatte og deres oppgaver, samt om Sagene IF som arbeidsgiver her.

 

Endringer i driftsavdelingen:

Ivar Jarl Løland har jobbet i 50% stilling i driftsavdelingen i flere år, og har tilbragt store deler av vinteren sammen med oss på kunstisen. Ivar har sagt opp sin stilling og slutter hos oss i løpet av høsten. Ivar har gjort en formidabel jobb for Sagene IF og har aldri gitt seg før jobben er gjort! Vi takker for innsatsen og ønsker ham lykke til videre! 

 

Morten Østlie (Nederst på bildet) tar over Ivar sin jobb i driftsavdelingen fra og med 1. oktober. Morten skal kun jobbe på vinteren, med kunstisen og med vinterdriften av kunstgresset. Det betyr at han vil jobbe 100% hele vinterhalvåret, og så avspaseres sommerhalvåret i sin helhet. Morten liker fysisk arbeid utendørs og er interessert i alt av maskiner. Han har variert arbeidserfaring, sist fra Margarinfabrikken barnehage. Han har lyst til å utdanne seg som gartner og da passer en jobb på vinteren fint. Vi ønsker Morten velkommen som ny stjerne i striper og lykke til med sin første vintersesong! 

 

Helge Lundvold har jobbet i 20% stilling i driftsavdelingen siden oppstarten i 2017, og var før det primus motor i Sagene IF bandy i mange, mange år. Helge ble "Årets stjerne i striper" i 2018 og på jubileumsfesten ble han utnevnt til æresmedlem i klubben. Helge går ikke løs på en ny vinter i driftsavdelingen på Voldsløkka. Sagene IF takker Helge for hans arbeidsinnsats for driftsavdelingen, og håper å se ham på besøk innimellom!  

 

Janis Kronberg (øverst til venstre på bildet) går inn i Helge sin stilling fra og med 1. oktober. Han skal, som Morten, kun jobbe i vinterhalvåret. Janis er opprinnelig fra Latvia, og er student ved Norges Idrettshøyskole. Han liker all idrett, særlig ishockey, og ønsker seg en fysisk jobb.  Musikk er også noe han driver mye med.
Vi ønsker Janis velkommen som nye stjerne i striper! 

 

Endringer i administrasjonen:

Elisabeth Høvås (øverst til høyre på bildet) ble fra og med 1. juli ansatt i 100% stilling som administrasjonsassistent på kontoret. Elisabeth har vært med som frivillig og mor i klubben i mange år, særlig i innebandy Hun har bakgrunn innenfor arkitekturvern og kulturhistorie, og har bla jobbet som organisasjonssekretær i Norsk Fyrhistorisk forening. Hun er også utdannet innen søm, og holder blant annet på å utforme en egen drakt/"bunad" for bydel Sagene på fritiden. På grunn av stor vekst og økt aktivitet har det i lang tid vært behov for avlastning av daglig leder, og styret grep derfor denne muligheten da den kom i sommer. Elisabeth tar over en del av daglig leders tidligere oppgaver slik som; administrering av utleie, organisering av vaktdugnadene i hallen og klubbhuset, samt medlemsadministrasjon og fakturering med mere. Vi ønsker Elisabeth velkommen til oss! 

 

Bernhard Norshus har også jobbet hos oss en god stund, både med allidrett, AKS og Etter skoletid. Han ble imidlertid headhuntet til smittesporingsteamet i sommer og har hatt sin siste dag hos oss. Vi kjenner ingen som har trent så mange hundre barn på en like chill og kul måte som Bernhard. Han vil bli savnet! Vi ønsker også ham lykke til videre! 

 

Vi har ikke lyktes med å finne Bernhard sine erstattere enda. I utgangspunktet var stillingen på 60%, men pga mange grupper med barn som nå trener samtidig så har vi valgt å dele opp stillingen i to stk a 30%. Du finner utlysningen her.

 

De øvrige i dette hardt arbeidende og finslipte laget fortsetter som før; Daglig leder Vibeke, Driftsleder Kurt, Etter skoletid sjef Anne Britt, Trenerveileder og FFO leder Pak Ling Li, FFO- trener Henrik, og kioskleder i Bjølsenhallen Hege.

 

Administrasjonen og driftsavdelingen finansieres på flere måter: 

  • Driftsavdelingen finansieres i sin helhet av driftstilskudd fra Oslo kommune.
  • Administrasjonsassistenten finansieres i hovedsak av eksterne tilskudd, men også med noe egne midler fra hovedlaget. 
  • Daglig leder finansieres av hovedlaget, dvs egne midler som medlemsavgiften. 
  • Ansatte på Etter skoletid og AKS finansieres av eksterne tilskudd.
  • Fotballfritidsordningen finansieres av deltakerne.
  • Fotballveilederen finansieres av fotballavdelingen.
  • Kioskleder finansieres av en del av innebandy sitt overskudd ved driften av Bjølsenhallen (utleie, kiosk og driftstilskudd)

 

Les mer om ansatte i Sagene IF og hvem som gjør hva her.

0
Feed