Ny lov for Sagene IF!

På idrettstinget i 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i lovnormen for idrettslag som trådte i kraft 1.1.2020.  Alle idrettslag må ha en lov som er i tråd med lovnormen, og Sagene IF måtte derfor gjennomgå og tilpasse vår lov til denne. Styret vedtok ny lov på sitt møte 12.12.2019, les mer under. 

Styret gjorde derfor følgende vedtak i sak 41/19 på sitt styremøte 12.12.2019: 

”Utkast til revidert lov for Sagene IF vedtas og trår i kraft fom 1.1.2020.
Den reviderte loven er i tråd med den nye lovnormen for idrettslag vedtatt på idrettstinget 2019”.

Det er gjort en rekke presiseringer, avklaringer og mindre endringer i den nye lovnormen, men det er ingen store endringer. 

Du kan lese om de endringene som er gjort her.

Du finner den nye/reviderte loven for Sagene IF her
Den er gjeldende pr. 1.1.2020.

0
Feed