Medlemskontingent 2020 sendes ut i uke 2!

Alle medlemmer i Sagene IF må betale medlemskontingent hvert kalenderår. Det er årsmøtet som bestemmer størrelsen på kontingenten. Alle som har betalt er medlem av Sagene IF. I løpet av uke 2 sender vi ut faktura for medlemskontingenten 2020 til alle våre medlemmer. Du får fakturaene som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på Min idrett. Du får også en sms om at du har mottatt en faktura fra oss. Fakturaen har 14 dages betalingsfrist. Sliter du med å betale? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning! 

NYHET - KONKURRANSE!!!
Medlemskontingenten går til å drive klubben. Vi bruker mye tid og krefter på å holde prisene så lave som mulig, sånn at så mange som mulig skal kunne være med. Derfor er det veldig viktig at alle betaler, og at de betaler i tide. På årsmøtet i mars vil det derfor vanke heder, ære og premie til de lagene/gruppene og de avdelingene der over 80% har betalt for seg (avklart at klubben skal dekke kontingenten) innen betalingsfristens utløp. Snakk om dette på treninger og samlinger så alle er klare til å kaste seg over nettbanken når giroen kommer!

Sagene IF er en frivillig organisasjon, dvs at klubben drives av medlemmene på dugnad. Det får vi til ved at alle medlemmene putter litt innsats (dugnad) og litt penger (medlemskontingent- og treningsavgift) inn i klubben. Det alle medlemmene tilsammen bidrar med blir Sagene IF. Du er derfor ikke kunde i Sagene IF, du er medlem. Du bidrar med det du kan bidra med, også får du igjen det fellesskapet sammen klarer å få til.

Alle medlemmer i Sagene IF må betale medlemskontingent hvert kalenderår.

Alle som har betalt medlemskontingent til Sagene IF er medlem, medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.


løpet av uke 2 sender vi ut faktura for medlemskontingenten 2020 til alle våre medlemmer.
Årsmøtet 2019 vedtok prisene for kontingenten:
  • For alle medlemmer som er 25 år og yngre: 420 kr.
  • For alle medlemmer som er 26 år og eldre: 520 kr.
  • Støttemedlemskap: 420 kr.

Du får fakturaene som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på Min idrett. Du får også en sms om at du har mottatt en faktura fra oss. Du kan velge om du vil betale fakturaen du har fått på epost på vanlig måte i din nettbank, eller om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort. Fakturaen har 14 dages betalingsfrist.


Sliter du med å betale fakturaene? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler,eller søke om fritak for treningsavgiften. Les mer om dette her.

Alle som vil skal få være med i Sagene IF, dette er veldig viktig for oss, og vi finner alltid en løsning.


Du kan lese mer om medlemskap i Sagene IF her.
Her finner du mer info om:
  • Hva du kan nyte og hva du må yte
  • Innmelding/ utmelding
  • Priser og betaling
  • Hva du kan gjøre hvis økonomien er vanskelig
  • Støttemedlemskap
0
Feed