KORONA SITUASJONEN OG SMITTEVERNREGLER I SAGENE IF! (Oppdatert 25.05.2021)

Sagene IF følger nøye med på smittesituasjonen. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert om hvilke regler som gjelder på denne siden. Fra 26. mai 2021 sier reglene i hovedsak 1) Barn og ungdom U20 år kan trene innendørs uten avstandskrav i grupper på 20 (pluss nødvendige voksne), 2) Barn og unge U20 år kan trene utendørs uten avstandskrav i grupper på 30 (+ nødvendige voksne), 3) Voksene +20 år kan trene utendørs i grupper på 20 med 1m avstand. 4) Det kan arrangeres lokale kamper og mindre konkurranser for barn og ungdom U20. Les mer under. 

Smittevernregler i Sagene IF!

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene og av anleggseier Oslo kommune. På bakgrunn av råd fra idrettskrets/idrettsforbund og de særforbund vi er medlem av, tilpasser styret i Sagene reglene til klubbens anlegg og aktivitet.

Under har vi samlet alle gjeldende smittevernregler i Sagene IF (oppdatert 25/5):   

Overordnede retningslinjer og råd kan du lese her: 

Endringer i reglene fra byrådet 26. mai 2021:

Følgende regler gjelderfom 26. mai: 

 • Barn og ungdom tom 19 år kan trene innendørs i grupper på 20 (+nødvendige voksne) uten avstandskrav under treningen. Det betyr at vi åpner Bjølsenhallen igjen fom onsdag 26. mai. 
 • Barn og ung tom 19 år kan trene utendørs i grupper på 30 (+nødvendige voksne) uten avstandskrav.
 • Voksne fra og med 20 år kan trene utendørs i grupper på 20 med avstandskrav på 1 meter. 
 • Det kan arangerers kamper og midre turneringer for barn og ungdom tom 19 år i og for lokalmiljøet.
 • Toppidretten kan trene som vanlig innenfor sin protokoll uten publikum. 
 • Anleggene (se smittevernregler for det enkelte anlegg over): 
  • Bjølsenhallen åpner onsdag 26. mai for organisert aktivitet for barn og ungdom tom 19 år. Det blir noe begrensede åpningstider; man - fre kl. 16-21, lørdag og søndag stengt. Sagene IF innebandy er vakter i hallen som vanlig. 
  • Skolens gymsaler er åpne som vanlig for barn o gungdom tom 19 år.   
  • Klubbhuset går tilbake til vanlige åpningstider på hverdager; man - fre kl. 16- 22, mens på lørdag og søndag er åpningstiden begrenset til kl. 11- 18. Vi vil da ha vakter i anlegget. Huset vil kun være åpent for våre vakter, ansatte, ledere og de av våre idretter/lag/utøvere som får lov å trene (hente utstyr o.l). Kiosken vil være åpen, men kun for takeaway (ikke sitte ned inne). Møterom kan brukes av anleggets faste brukere, så lenge alle smittevernregler følges. Festsalen stengt for utleie. Garderobene holdes fremdeles stengt. 
  • Alle baner utendørs er åpne for alle inenfor smittevernreglene. Voksne som trener uorganisert kan trene i grupper på 20, men kun når det ikke er teninger for barn og ugndom på banen. 
 • Møter skal som hovedregel gjennomføres digitalt. Hvis det ikke er mulig, så skal møteleder sørge for 2m mellom stolene og antibacking av bord, flater, håndtak før/etter møtet.
 • Ansatte har hjemmekontor, så langt praktisk mulig.
 • Det oppfordres til å følge kommunens påbud om bruk av munnbind der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

 

Følg reglene, hold fokus, bruk sunn fornuft, ta vare på hverandre! 

Sagene IF ber om at alle våre medlemmer både følger reglene selv og hjelper til å håndheve dem på våre aktiviteter og i de anleggene vi trener. Så langt har alle vært veldig flinke og pliktoppfyllende, ikke la dette skli ut nå! Vi vil alle slippe å stoppe aktivitet å stenge anlegg, og vi vil ha hele idretten i gang igjen så fort det lar seg gjøre, så hold fokus! Det viktigste; Følg reglene, hold fokus, bruk sunn fornuft og ta vare på hverandre! 

 

Husk at Styreleder har lovet en stor fest for alle "på den andre siden!" :-) 

 

Den generelle Korona- situasjonen i klubben

 • Klubben har foreløpig klart seg ok økonomisk, dette fordi vi har satt på sparemodus, fått kompesasjon fra staten, og søkt/fått mer eksterne midler enn vi pleier. Dette fokuset fortsetter fram til sommeren. 
 • Alle ansette var tilbake fra permisjon og i vanlig arbeid fom skolestart i august 2021. Dette er vi svært glade for, og det er pt ingen fare for ytterligere permitteringer! 
 • Det er sannsynlig at vi har mistet en del medlemmer og lag, men tapet er foreløpig ikke dramatisk. Økt fokus på rekruttering og nye idretter i sommer og i høst er med å dempe dette. Vi har også et håp om at en del finner tilbake igjen til klubben. 
 • Vi har fått inn langt mindre treningsavgift enn vi pleier, og vi har også purret mye mindre enn vanlig. Dette gjelder spesielt på seniorsiden, der aktiviteten har blitt svært amputert. Våre budsjetter skal være justert ift dette. Vi vil dog purre mer på treningsavgifter for barn og ungdom utover høsten. 
 • Sagene IF drifter mange anlegg for Oslo kommune og det brukes mye av våre ansattes tid og ressurser på å oppdatere, informere om og implementere smittevernregler. 
0
Feed