KORONA SITUASJONEN OG SMITTEVERNREGLER I SAGENE IF!

Sagene IF følger nøye med på smittesituasjonen. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert om hvilke regler som gjelder på denne sien. Pr. 17. november sier reglene I hovedsak 1) at trening for barn U13 kan fortsette, men med færrest mulig folk (foreldre/publikum) tilstede, 2) at all innenførsaktivitet for ungdom +13 stanses. 3) at all aktivitet for seniorer (+20) stanses, på alle nivår og i alle idretter, 4) at all kamp- og cup aktivitet for alle idretter og alle aldersgrupper stoppes. 5) At vi stenger Etter skoletid for 5.-10- klasse inntil videre. Dette igjen får konsekvenser for driften av våre anlegg som i perioden vil ha kortere åpningstider enn vanlig. I første omgang gjelder reglene fom 17. november og og 3 uker fram i tid. Les mer under. 

Smittevernregler i Sagene IF!

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene og av anleggseier Oslo kommune. På bakgrunn av råd fra idrettskrets/idrettsforbund og de særforbund vi er medlem av, tilpasser styret i Sagene reglene til klubbens anlegg og aktivitet.

 

Under har vi samlet alle gjeldende smittevernregler i Sagene IF (oppdater 6/11):   

Overordnede retningslinjer og råd kan du lese her: 

Endringer i reglene etter innstramminger fra byrådet 17. november:

Styret har vedtatt følgende endringer gjeldende fra 17/11: 

 • All treningsaktivitet for barn 6-13 år går som vanlig, men uten foreldre/publikum.
 • All innendørs aktivitet for ungdom U13 stanses. 
 • All senior aktivitet stanses, både trening og kamper på alle nivåer.
 • Alle kamper og cuper for alle idretter og alle aldersgrupper avlyses. 
 • Etter skoletid stenges inntil videre. 
 • Utleie av møte-og selskapslokaler stanses.
 • Møter skal som hovedregel gjennomføres digitalt. Hvis det ikke er mulig, så skal møteleder sørge for 2m mellom stolene og antibacking av bord, flater, håndtak før/etter møtet.
 • Allidrett 3-5 år trener som vanlig, men uten foreldre/tilskuere og med samme trenerteam hver gang. 
 • Driftsavdelingen fortsetter sitt arbeid som vanlig både med vinterdrift av Bjølsen kunstgress og islegging av skøytebanen. Banene skal imidlertid kun holdes åpne for organiserte treninger for barn U13. Det blir ingen publikumstiden på skøytebanen i perioden.
 • Daglig leder (Vibeke) og rekrutteringsleder (Audun) skal som hovedregel ha hjemmekontor, men kan bruke kontoret når oppgavene tilsier det. Øvrige ansatte har oppgaver som ikke kan løses på hjemmekontor. 
 • Åpningstidene til Bjølsenhallen, og hallvaktenes arbeidstid, reduseres til man-fre kl 16-21 og lø/søn kl. 10-16. Fotball sine ekstra hallvakter i Bjølsenhallen i helgene avlyses/fryses, en innleid vakt jobber i åpningstidene.
 • Åpningstidene til klubbhuset, og arbeidstiden til vaktene, reduseres til man-fre kl 16-21, lø/søn 10-14. Lagldere/trenere for U13 lag som har aktivitet utenom disse tidene må bruke eget nøkkelkort. 
 • Vi velger å opprettholde vakt ordningen i både Bjølsenhallen og klubbhuset både fordi det fortsatt vil være aktivitet for barn/unge og fordi tilstedeværelse sterkt forebygger innbrudd, hærverk osv. Liste med alternative oppgaver vil ligge i kiosken for vakter som har lite å gjøre. Lagledere som har vakter som er engstelige for å stå vakt i anleggene under Korona bes ta kontakt med daglig leder.

Disse tiltakene gjelder i første omgang fom 17/11 tom mandag 30/11 (2 uker). Da kommer ny informasjon fra byrådet. 

 

Følg reglene, hold fokus, bruk sunn fornuft, ta vare på hverandre! 

Sagene IF ber om at alle våre medlemmer både følger reglene selv og hjelper til å håndheve dem på våre aktiviteter og i de anleggene vi trener. Så langt har alle vært veldig flinke og pliktoppfyllende, ikke la dette skli ut nå! Vi vil alle slippe å stoppe aktivitet å stenge anlegg, og vi vil ha hele idretten i gang igjen så fort det lar seg gjøre, så hold fokus! Det viktigste; Følg reglene, hold fokus, bruk sunn fornuft og ta vare på hverandre! 

 

Husk at Styreleder har lovet en stor fest for alle "på den andre siden!" :-) 

 

Den generelle Korona- situasjonen i klubben

 • Klubben har foreløpig klart seg ok økonomisk, dette fordi vi har satt på sparemodus, fått kompesasjon fra staten, og søkt/fått mer eksterne midler enn vi pleier. Dette fokuset fortsetter fram til sommeren om et år. 
 • Alle ansette, med unntak av en, var tilbake fra permisjon og i vanlig arbeid fom skolestart i august. Dette er vi svært glade for! 
 • Det er sannsynlig at vi har mistet en del medlemmer og lag, men tapet er foreløpig ikke dramatisk. Økt fokus på rekruttering og nye idretter i sommer og i høst er med å dempe dette. Vi har også et håp om at en del finner tilbake igjen til klubben. 
 • Vi har fått inn langt mindre treningsavgift enn vi pleier, og vi har også purret mye mindre enn vanlig. Dette gjelder spesielt på seniorsiden, der aktiviteten ser ut til å bli svært amputert. Våre budsjetter skal være justert ift dette. Vi vil dog purre mer på treningsavgifter for barn og ungdom utover høsten. 
 • Sagene IF drifter mange anlegg for Oslo kommune og det brukes mye av våre ansattes tid og ressurser på å oppdatere, informere om og implementere smittevernregler. 
0 0
Feed