KORONA SITUASJONEN OG SMITTEVERNREGLER I SAGENE IF!

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene, idrettsforbundet og anleggseier Oslo kommune. Alle disse reglene må tilpasses det enkelte anlegg og aktivitet i klubben, på våre nettsider har vi forsøkt å samle all info om gjeldende regler på et sted. Vi vil ikke stoppe aktivitet og stenge anlegg, og vi vil ha hele breddeidretten i gang igjen. Vi er derfor avhengig av at alle følger reglene, og ber om din hjelp til dette! Også har vi tatt med litt info om den generelle Korona-situasjonen i klubben, både positivt og negativt. Les mer under. 

Smittevernregler i Sagene IF!

Her er en oversikt over alt av regler i Sagene IF:

 

Vi vil ha hele breddeidretten i gang, vi kan ikke skli ut nå! 

Sagene IF ber om at alle våre medlemmer både følger reglene selv og hjelper til å håndheve dem på våre aktiviteter og i de anleggene vi trener. Så langt har alle vært veldig flinke og pliktoppfyllende, ikke la dette skli ut nå! Vi vil alle slippe å stoppe aktivitet å stenge anlegg, og vi vil ha hele breddeidretten i gang igjen, så hold fokus oppe!

 

Styreleder har dessuten lovet stor fest for alle "på den andre siden!" :-) 

 

Den generelle Korona- situasjonen i klubben

  • Klubben har foreløpig klart seg ok økonomisk, dette fordi vi har satt på sparemodus, fått kompesasjon fra staten, og søkt/fått mer eksterne midler enn vi pleier. Dette fokuset fortsetter fram til sommeren om et år. 
  • Alle ansette, med unntak av en, var tilbake fra permisjon og i vanlig arbeid fom skolestart. Dette er vi svært glade for! 
  • Det er sannsynlig at vi har mistet en del medlemmer og lag, men tapet er foreløpig ikke dramatisk. Økt fokus på rekruttering og nye idretter i sommer og i høst er med å dempe dette. Vi har også et håp om at en del finner tilbake igjen til klubben. 
  • Vi har fått inn langt mindre treningsavgift enn vi pleier, og vi har også purret mye mindre enn vanlig. Dette gjelder spesielt på seniorsiden, der aktiviteten ser ut til å bli svært amputert. Våre budsjetter skal være justert ift dette. Vi vil dog purre mer på treningsavgifter for barn og ungdom utover høsten. 
  • Sagene IF drifter mange anlegg for Oslo kommune og det brukes mye av våre ansattes tid og ressurser på å oppdatere, informere om og implementere smittevernregler. 
0 0
Feed