KORONA SITUASJONEN OG SMITTEVERNREGLER I SAGENE IF!

Sagene IF følger nøye med på smittesituasjonen. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert om hvilke regler som gjelder på denne sien. Pr. 3. februar2021 sier reglene I hovedsak 1) Barn og ungdom tom ungdomsskolen kan trene innendørs med kontakt i grupper på max 20 deltakere. 2) Barn og ungdom under 20 år kan trene utendørs med kontakt i grupper på 20 deltakere. 3) Voksene over 20 år får ikke trene organisert ute eller inne. 4) Alle anlegg (Bjølsenhallen, Voldsløkka, gymsalene) åpner igjen for aldersgruppene som har lov å trene og med de samme smittevernreglene som før stenging. 5) Vi får lov å ha vanlige publikumstider på isen. 6) Mest mulig hjemmekontor og digitale møter. Reglene gjelder fom 3. februar 2021. Les mer under. 

Smittevernregler i Sagene IF!

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene og av anleggseier Oslo kommune. På bakgrunn av råd fra idrettskrets/idrettsforbund og de særforbund vi er medlem av, tilpasser styret i Sagene reglene til klubbens anlegg og aktivitet.

 

Under har vi samlet alle gjeldende smittevernregler i Sagene IF (oppdatert 21/1):   

Overordnede retningslinjer og råd kan du lese her: 

Endringer i reglene fra byrådet 3. februar 2021:

Følgende regler gjelder fra 21/1: 

 • Barn og ungdom tom ungdomsskolen kan trene innendørs med kontakt i grupper på max 20 deltakere (ekskl. trener) pr banedel. Foreldre/tilskuere får ikke være tilstede på trening. 
 • Barn og ungdom under 20 år kan trene utendørs med kontakt i grupper på max 20 deltakere (ekskl. trenere) pr banedel. Foreldre/tilskuere får ikke være tilstede på trening. 
 • Voksne fra og med 20 år kan hverken trene organisert innendørs eller utendørs. De kan kun trene egenorganisert i grupper på max 5 personer der 1m regelen gjelder.
 • Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper for voksne over 20 år. Voksne kan bruke utendørsanleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.
 • Alle kamper og cuper for alle idretter og alle aldersgrupper er fremdeles avlyst inntil videre, toppidretten kan trene som vanlig innenfor sin protokoll. 
 • Anleggene (se smittevernregler for det enkelte anlegg over): 
  • Bjølsenhallen åpner igjen for barn og ungdom tom ungdomsskolen fom 3/2, med en times kortere åpnigstid på kvelden (til kl. 21), og med samme smittevernregler som før stengingen 7/1. 
  • Skolens gymsaler åpner igjen for barn fom 3/2, med samme smittevernregler som før stengningen 7/1. 
  • Klubbhuset har åpent som normalt og med de samme smittevernreglene som før. Kiosken er åpen med med et svært begrenset vareutvalg. 
  • Kunstisbanen åpner for publikum enkelte tider (man- fre kl. 11-1330, fre kl. 18.30-22, lø og søn annonseres på Facebook i forkant hver uke).
 • Møter skal som hovedregel gjennomføres digitalt. Hvis det ikke er mulig, så skal møteleder sørge for 2m mellom stolene og antibacking av bord, flater, håndtak før/etter møtet.
 • Ansatte har hjemmekontor, så langt praktisk mulig.
 • Det skal ikke være publikum til stede på treninger.
 • Det oppfordres til å følge kommunens påbud om bruk av munnbind innendørs på idrettsanlegg der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.Gruppene skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper på 20 stk. benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober. Flere grupper skal ikke samtidig bruk en gradeobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger. Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.

Disse tiltakene gjelder fom 3. februar 2021.  

 

Følg reglene, hold fokus, bruk sunn fornuft, ta vare på hverandre! 

Sagene IF ber om at alle våre medlemmer både følger reglene selv og hjelper til å håndheve dem på våre aktiviteter og i de anleggene vi trener. Så langt har alle vært veldig flinke og pliktoppfyllende, ikke la dette skli ut nå! Vi vil alle slippe å stoppe aktivitet å stenge anlegg, og vi vil ha hele idretten i gang igjen så fort det lar seg gjøre, så hold fokus! Det viktigste; Følg reglene, hold fokus, bruk sunn fornuft og ta vare på hverandre! 

 

Husk at Styreleder har lovet en stor fest for alle "på den andre siden!" :-) 

 

Den generelle Korona- situasjonen i klubben

 • Klubben har foreløpig klart seg ok økonomisk, dette fordi vi har satt på sparemodus, fått kompesasjon fra staten, og søkt/fått mer eksterne midler enn vi pleier. Dette fokuset fortsetter fram til sommeren om et år. 
 • Alle ansette, med unntak av en, var tilbake fra permisjon og i vanlig arbeid fom skolestart i august. Dette er vi svært glade for! 
 • Det er sannsynlig at vi har mistet en del medlemmer og lag, men tapet er foreløpig ikke dramatisk. Økt fokus på rekruttering og nye idretter i sommer og i høst er med å dempe dette. Vi har også et håp om at en del finner tilbake igjen til klubben. 
 • Vi har fått inn langt mindre treningsavgift enn vi pleier, og vi har også purret mye mindre enn vanlig. Dette gjelder spesielt på seniorsiden, der aktiviteten ser ut til å bli svært amputert. Våre budsjetter skal være justert ift dette. Vi vil dog purre mer på treningsavgifter for barn og ungdom utover høsten. 
 • Sagene IF drifter mange anlegg for Oslo kommune og det brukes mye av våre ansattes tid og ressurser på å oppdatere, informere om og implementere smittevernregler. 
0
Feed