Høydepunkter fra årsmøtet!

Årsmøtet i Sagene IF gikk av stabelen 28. mars i festsalen på klubbhuset. Her følger en oppsummering av høydepunktene.

Protokollen fra årsmøtet er publisert her.


Styreleder Einar Eriksen ønsket alle de 32 frammøtte velkommen og dro forsamlingen gjennom et par formelle punkter, deretter overlot han roret til dagens dirigent Stein Erik Mattsson.

En viktig jobb for årsmøtet er å gå gjennom og godkjenne årsrapporten for fjoråret. Det er nødvendig for å sjekke at styret har gjort det medlemmene på forrige årsmøte ble enige om at de skulle gjøre.

Styreleder presenterte årsrapporten og denne ble enstemmig godkjent (du kan lese hele her):

Styret og administrasjonen har prioritert innflytting i klubbhus, videreutvikling av inkluderings- og rekrutteringsarbeidet, Arbeidsgiverrollen og HMS- rutiner, ansettelse av rekrutteringsleder, gjennomføring av Oslo sommertid, samt oppfølging av strategi.
Sagene IF har hatt en medlemsvekst på 266 medlemmer (12 %) fra 2017 til 2018, og har pr. 31.12.2018 1.985 medlemmer.
Vi har arrangert åpne og gratis idrettsskoler i 7 av våre idretter med til sammen 246 deltakere, vårt skoleprosjekt er utvidet til 4 skoler og har hatt hele 243 deltakere, vi har kjørt gratis aktivitet i vinter- og høstferien med tilsammen 150 deltakere.
Vi har arrangert NM- finaler i rugby og landhockey, hatt Tine- fotballskole, gjennomført tidenes største dugnad på Oslo sommertid, kjørt vår egen kursplan for 120 av våre tillitsvalgte og vært en aktiv bidragsyter i vårt nærmiljø i bydel Sagene.
På anleggssiden har den store begivenheten vært innflytting i nytt klubbhus. På nedre del av Voldsløkka har kommunen kjøpt Heidenreich- tomta, KVU- analyse er gjennomført, og detaljreguleringen snart i gang. I Bjølsenhallen har vi pusset opp kiosken og installert nye utstyrsbur.
Daglig leder la fram årsregnskapet som ble enstemmig godkjent (Du kan lese hele årsregnskapet her og daglig leder sin presentasjon her):

Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 359.046,- totalt for idrettsforeningen, alle avdelinger medberegnet.
Underskuddet skyldes; planlegte investeringer i klubbhus og Bjølsenhallen, avskrivninger av tap på medlems- og treningsavgifter, vanskelig vinter for drift av Bjølsen kunstgress, Nedgang i medlemstall i innebandy, og manglende leder store deler av året i tennis.
Revisor sin beretning ble lagt fram, den var ren.
Kontrollkomiteen presenterte sin beretning. De var positive, men pekte på at vi må bli enda bedre på budsjettkontroll.
Årsmøtet skal også legge rammene for styrets arbeid og klubbens aktivitet for året som kommer. Det betyr å vedta; en strategi, størrelsen på medlems- og treningsavgifter, et budsjett, og en organisasjonsplan.

Styreleder Einar la fram forslag til strategi 2019- 2021 som ble enstemmig vedtatt (du kan lese hele her):

Den har 4 hovedsatsingsområder; Inkludering, organisasjon, anlegg og rekruttering.
På hvert område er det satt mål vi skal nå, også er det opp til det nye styrete å definere hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2019 for at vi skal komme nærmere målene.
Sagene IF er veldig opptatt av at alle skal ha mulighet til å være med. Lave medlems- og treningsavgifter er det viktigste tiltaket for å få til det. Årsmøtet vedtok derfor avgifter på et lavt nivå uten store endringer fra 2018, du kan lese «prislista» som ble vedtatt her. Det ble gjort et vedtak ang endring av medlemsavgiften:

Medlemsavgiften for 2019 – Forblir på 400 kr, men gebyret klubben betaler for betalingsløsningen legges på (15 kr).
Medlemsavgiften for 2020 – Forblir uendret for alle medlemmer under 26 år, og økes til 500 kr (+ gebyr) for alle som er 26 år og eldre.
Daglig leder la fram forslag til budsjett 2019 og forslag til langtidsbudsjett 2019- 21 (du finner budsjettene her, du kan lese presentasjonen her):

Budsjettforslaget for 2019 legger opp til et lite overskudd, inneholdt bygging av kjøkken i festsalen og klubbstua i klubbhuset, samme nivå på styrehonorar som i 2018 (35.000 kr), og et vedtak om at overskuddet fra dugnader på eventuelle konserter skal gå til avdelingene.
Langtidsbudsjettet 2019- 2021 legger opp til en 10 % vekst i både inntekter og utgifter hvert år, økt fokus på kompetanse, samt overskudd som gir en styrking av egenkapitalen ila perioden.
Organisasjonsplanen er en oversikt over hvordan Sagene IF er organisert, du kan lese hele her. Den inneholder klubbens filosofi, mandatet til avdelingene, organisasjonskart og kommunikasjonslinjer. Årsmøtet vedtok enstemmig følgende endringer av organisasjonsplanen:

Quidditch ble tatt opp som egen avdeling/ idrett i Sagene IF.
Dans ble lagt inn som aktivitet under hovedlaget.
Siste formelle post på programmet – Valg!Valgkomiteens leder Siri Kvenild la fram komiteens innstilling. Følgende ble valgt:

Einar Eriksen ble gjenvalgt som leder, og fikk med seg Birgitte Actander Stub som ny nestleder.
Vi kunne ønske velkommen til 5 nye styremedlemmer; Siri Moe og Arvid Sivertsen i styrets arbeidsutvalg, samt Ramyar Hamzaee (bryting) og Martin Beyer (Quidditch) som avdelingsrepresentanter.
Og til 3 nye avdelingsledere; Espen Hofland (Tennis), Hilde Johnsrud (Innebandy) og Ragnhild W. Dahl (Quidditch).
Øvrige styremedlemmer og avdelingsledere ble gjenvalgt.
Kontrollkomiteen skal fortsatt ledes av Magne Amund Eriksen (innebandy), og valgkomiteen mangler pt leder (styret har fått fullmakt til å utpeke).
Velkommen til alle sammen, vi setter stor pris på at dere vil være med å bidra! Du finner oversikt over hele styret her, og alle avdelingsledere her.

Styreleder Einar delte ut blomster (eller iallefall gavekort på blomster ☺) til de som gikk ut av sine verv; Hilde Johnsrud, Inger Kolberg, Axel Grelland, Mohammed Adan og Miriam Olsbø gikk ut av styret, Odd- Arne Hauge ga seg som leder av innebandy, Nanna Unhammer ga seg i kontrollkomiteen, og Siri Kvenild, Eigil Spongsveen, Jon Michael Moulton og Siri Moe trådte ut av valgkomiteen. Vi takker for innsatsen dere alle har lagt ned for klubben!

Den viktigste og hyggeligste posten på programmet kom nest sist, og var utdelingen av prisen «Årets stjerne i stripe» Prisen går til noen som har utmerket seg spesielt i året som har gått, enten sportslig eller organisatorisk. I år gikk prisen til Mikael Utsi og Nima Backi fra fotball. Mikael er med rundt både gutter 2006 og jenter 2012 i fotball. Han hjelper alltid til der det trengs på dugnader og til hverdags. Og han bidrar til å lage et miljø i klubben der folk trives og vil være med. Nima er trener for 3 fotballag; A- laget herrer, junior gutter og gutter 2006. I 2018 rykket både A- laget og juniorlaget opp. Nima er flink til å ta vare på ungdommene i klubben, og har bidratt sterkt til den fine veksten i fotball. Styreleder fikk æren av å dele ut prisen til de 2 ildsjelene. Premien var et diplom i ekte Sagene IF- stil malt av kunstneren Mette Giæver med motiv fra vår aktivitet på Voldsløkka. Vi gratulerer så mye med en velfortjent pris!

Tusen takk til alle som møtte fram! Stjerner i striper!

0
Feed