Foto; Tora Danielsen

HAR DU SYNSPUNKTER PÅ SAGENE IF SIN FRAMTID – VIL DU VÆRE MED Å PÅVIRKE?

Sagene IF (SIF) har på få år vokst mye i medlemsmasse og aktivitetstilbud, og styret i foreningen har derfor vedtatt å gå gjennom foreningens organisatoriske plattform. Første del av dette arbeidet består i å lage en langsiktig plan for hva foreningen skal oppnå og hva som må gjøres for å komme dit. Til å lede dette arbeidet har styret oppnevnt Rune Hauger, som har lang erfaring som ansatt og tillitsvalgt fra ulike deler av norsk idrett. Han inviterer nå deg som medlem i SIF til å engasjere deg og fortelle oss hva du ønsker at klubben skal være. Les med under. 

 

Sagene IF (SIF) har på få år vokst mye i medlemsmasse og aktivitetstilbud, og styret i foreningen har derfor vedtatt å gå gjennom foreningens organisatoriske plattform. Første del av dette arbeidet består i å lage en langsiktig plan for hva foreningen skal oppnå og hva som må gjøres for å komme dit.

 

For å gjøre de riktige valgene er det viktig at flest mulig av SIFs medlemmer bidrar med sine synspunkter. Hva fungerer, hva fungerer ikke, og hvordan ønsker vi at aktivitetene, det sosiale og foreningen skal utvikle seg framover? Det er medlemmene og foresatte til medlemmer som er foreningens viktigste ressurs, og det er flertallet av medlemmene som skal bestemme hva Sagene IF skal være og hvilke ambisjoner vi bør ha. Derfor er det viktig at flest mulig av dere engasjerer dere og forteller oss hva dere mener og hva dere ønsker.

 

Til å lede dette arbeidet – sørge for framdrift og skrive – har styret oppnevnt Rune Hauger som har lang erfaring som ansatt og tillitsvalgt fra ulike deler av norsk idrett. Han har imidlertid kort tid i Sagene IF og trenger hjelp. Både noen å bryne sine tanker på omkring planlegging og organisering, men også noen som kan bidra med ideer når det gjelder kommunikasjon for å sikre best mulig involveringen av medlemmer og foresatte til medlemmer.

 

Kunne du tenke deg og bli med på arbeidet, eller i hvert fall høre mer om det, så kontakt Rune Hauger på ruhauger@gmail.com eller mobil 920 17 065, så raskt som praktisk mulig.

 

I november vil det bli invitert til medlemsmøte for å starte arbeidet med å få innspill til å lage den konkrete, langsiktige planen. Ambisjonen er at endelig versjon skal behandles og vedtas på årsmøtet i mars 2024.

 

0
Feed