Første dag med åpen FFO for 4. klassinger

Det begynner å nærme seg sommer. I den anledning er det med stor glede Sagene IFs FFO har åpnet opp for at 4. klassingene også kan delta på Fotballfritidsordningen. 

 

FFO er i utgangspunktet et tilbud lagt til rette for aldersgruppen som går i 5. - 10. klasse. Likevel gjennomfører klubben gratis FFO for alle 4. klassinger i siste måneden av skoleåret for de som ønsker å prøve ut tilbudet.

Dagen startet med at alle deltakerne ankom klubbhuset ved skoleslutt. Her ble barna servert mat og lett underholdning. Videre trakk gjengen seg ned mot Bjølsen kunstgress for å gjennomføre dagens fotballøkt.

 

Dagens fotballøkt besto av tre deler: Ferdighetsløype, avslutningstrekant og spill. Litt om de ulike øvelsene er beskrevet under.

 

Ferdighetsløype er en øvelse som tar for seg ulike tekniske deler av fotballspillet, som eksempelvis pasninger, føring, triksing og avslutning. Hensikten med øvelsen er at alle deltakerne arbeider individuelt med de gitte øvelsene og får utfordringer tilpasset etter individuelt behov. Ferdighetsløypen er nyttig i form av teknikktrening ettersom deltakerne får utfordret seg på ulike områder, samtidig som dem kun arbeider med ball i beina til enhver tid. Den tilrettelegger også for at alle er kontinuerlig i aktivitet, som er i tråd med aktivitetsprinsippet.

Avslutningstrekant er en øvelse hvor deltakerne både får trene på å legge ballen til rette for sine medspillere, samtidig som deltakerne selv får trent på ulike avslutningsteknikker. Gjennom øvelsen får deltakerne veiledning til hvilke teknikker dem skal benytte seg av og når det er fornuftig å bruke disse. 

 

Trener på FFO, Henrik Davidsen Hellevik, setter stor pris på at 4. klassingene nå er velkommen til tilbudet, og gleder seg til fortsettelsen.
- Det er utrolig kjekt å se så mange ivrige barn i klubben vår som ønsker ekstra fotballaktivitet utover den daglige aktiviteten med eget lag. At 4. klassingene nå får anledningen til å delta her er svært gledelig, og vi håper flest mulig ønsker å fortsette når høsten kommer, forteller Hellevik.

I tillegg til FFOs nye 4. klassinger er det allerede flere av klubbens barn som deltar på tilbudet. Vi ønsker likevel at alle skal ha mulighet til å delta. Dette fordi vi tror denne arenaen er svært positiv både for fotballmessig utvikling, men først og fremst sosialt. Gjennom klubbens verdier lærer man på FFO mye om holdninger som er nyttig uavhengig av hva man ønsker videre. 

Henrik Davidsen Hellevik utdyper videre at tilbudet er for absolutt alle, uavhenigig av nivå.
- Vi har hatt et bredt spekter av ferdighetsnivå FFO gjennom årene. Dette er ikke det viktigste. Det mest sentrale er at alle som ønsker glede i idretten, får anledningen til dette. FFO er en perfekt plass å høre til om man ønsker å lære og bli kjent med andre, sier Hellevik.

Dersom du har lyst til å delta GRATIS på prøveperioden, gå inn på linken under og registrer deg med rabattkoden "4klasse". https://www.superinvite.no/#/invitation/21186d7b1482412ab14f0332b8aee119

Les mer om FFO her: https://sageneif.no/vare-idretter/fotball/fotballfritidsordningen

0
Feed