Endringer i vaktordningen for klubbhuset og Bjølsenhallen!

Høsten 2022 gjør vi en del store endringer/forbedringer i vaktordningen, hensikten er både å senke terskelen for å ta på seg en vakt, å bruke vaktressursene bedre, og å dokumentere at vi har gjort det vi skal. Det blir flere som har vakt sammen, vi korter ned skiftene, vi sprer vaktene i begge etasjer i begge bygg, vi innfører en digital sjekkliste som fylles ut på telefon, og vi oppfordrer foreldre til å ta med seg sine barn/ungdom på vakt. Disse endringene trer i full kraft fom uke 39. Under kan du lese mer om endringene. 

 

Kort om vaktordningen!

Både Bjølsenhallen og alle anleggene på Voldsløkka eies av Oslo kommune, ikke av Sagene IF. Det betyr at det er dine skattepenger som ble brukt til å bygge anleggene og som brukes for å vedlikeholde dem. Sagene IF drifter anleggene for Oslo kommune, det vil si at vi skal ha tilsyn med anleggene og melde fra om feil og mangler. For dette får vi et driftstilskudd, enerett på kioskrift, samt god tilgang til å bruke anleggene. Det er denne jobben du er med på, som vakt i hallen eller på Klubbhuset! Sagene IF har frivillige vakter på kveldstid 7 dager i uka hele året rundt i disse to anleggene, og ila et år er det nær 1000 frivillige som tar på seg en vakt! Dette er fundamentalt viktig både for klubbens aktivitet (ingen anlegg, ingen aktivitet), og for klubbens økonomi (1/3 av våre inntekter kommer fra anllegg). Din innsats som frivillig vakt er derfor helt avgjørende for Sagene IF, dette er vår største dugnad!

 

Du finner all info om vaktordningen i både Bjølsenhallen og klubbhuset her. 

 

Endringer i vaktordningen!

Fom uke 39 høsten 2022 gjør vi føkgende endringer i vaktordningen:

  • Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å ta med seg sine barn/ungdom som de jobber dugnad for på hele eller deler av vakta, det synes vi er veldig hyggelig og det bygger også god dugnadskultur! 
  • I Bjølsenhallen har det tidligere kun vært Sagene IF innebandy som har bidratt i vaktordningen, nå inkluderer vi også Sagene IF håndball, turn, bryting og judo. Dette gjør vi både fordi innebandy har fått færre medlemmer, men også fordi vi ønsker at alle idretter skal bidra. 
  • I Bjølsenhallen har vi inntil nå kun hatt en person på vakt samtidig, nå går vi over til å ha to på vakt sammen i vintersesongen og alle helger. En av vaktene vil være i kiosken i 2. etasje, og den andre vil holde til i kampsportanlegget i 3. etasje. Dette gjør vi fordi aktiviteten i Bjølsenhallen har økt mye det siste året og fordi vi har fått tilbakemeldinger på at ikke alle synes det kjennes trygt å være på vakt alene. 
  • I klubbhuset har vi tidligere alle vaktene holdt til i kiosken i 1. etasje, nå flytter vi en av vaktene opp i 2. etasje både på hverdager og helger. Det gjør vi fordi aktiviteten i 2. etasje har økt det siste året og fordi vi ønsker at ungdommer skal kunne henge på Stjerna/stripa samtidig som vi har en viss kontroll. 
  • I både Bjølsenhallen og klubbhuset deler vi inn hverdagskveldene i 2 og helgedagene i 3, slik at et vaktskift reduseres til 3,5 time. Dette gjør vi for å senke terskelen for å ta på seg en vakt.  
  • I både Bjølsenhallen og klubbhuset innfører vi en elektronisk sjekkliste (Google skjema) som alle personer som har vakt må fylle ut og sende inn. Du får en sms med lenke til sjekklisten i forkant av ditt vaktskift. I listen står alle vaktens arbeidsoppgaver som du må krysse av når du har gjort dem. Når vakta er over så sender du den inn. Du bruker telefonen din til alt. Dette gjør vi for å tydeliggjøre arbeidsoppgaver og for å kunne dokumentere overfor anleggseier at vi har gjort det vi skal (sikkerhet og brannvern). Ambisjonen på sikt er å legge inn både bilder og film i sjekklisten, samt oversette den til flere språk. Hvis du vil teste de to sjekklistene, så finner du dem under: 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger!

Har du vært vakt og tenkt noe lurt? Vi ønsker å forbedre oss og tar gjerne imot dine tilbakemeldinger på ting vi kan gjøre bedre. Det kan du gjøre nederst i sjekklisten du sender inn etter din vakt eller du kan sende en epost til post@sageneif.com. 

 

Hvorfor ber vi deg om å være frivillig vakt?

I Sagene IF er en frivillig organisasjon. Det betyr at alle oppgavene som må gjøres for å drifte klubben gjøres på dugnad fordelt på alle medlemmene. Dette gjør at prisen for å delta kan holdes lav slik at alle har mulighet til å være med. Det er dette som er klubbens visjon; Flest mulig, lengst mulig! 

 

Velkommen som vakt! 

#Frivilligarbeidgjørdeglykkeligere

 

MVH daglig leder!

0
Feed