Blir du med å forme Sagene IFs fremtid? Møt opp på klubbhuset onsdag 22. november kl. 18:00!

Hvordan skal Sagene IF se ut i framtiden? Hva skal vi holde på med - hvorfor, og hvem skal være våre medlemmer? Bli med å diskutere dette på vårt medlemsmøte i klubbhuset nå førstkommende onsdag kl. 18-21. Alle medlemmer er velkommen! 

 

Klubben vår har vokst mye på kort tid. I perioden 2012-2022 økte medlemmassen fra 770 til 2770, det er en økning på omlag 360% på 10 år. Dette er jo fantastisk! Men det gir også noen voksesmerter og utfordringer. Derfor ønsker styret i Sagene IF at vi snakker sammen og staker ut en kurs for fremtiden vår.

 

Til å lede dette arbeidet har vi vært så heldige å få Rune Hauger på laget. Han har jobbet i over 40 år i norsk idrett, i både klubb, krets og forbund. Han er medlem av Sagene IF og ønsker å bidra som frivillig til å sikre oss et godt fundament i årene som kommer. 

 

Men for at Sagene IF skal bli din drømmeforening trenger vi å høre fra deg!

 

Etter en kort innledning skal vi diskutere:

  1. Hva skal være Sagene IF sin virksomhetsidé? Det betyr å beskrive hva vår forening i hovedsak skal arbeide med, og for hvem.
  2. Hvilke verdier som skal prege oss, og vårt arbeid? Det skal klargjøre vår identitet og hvordan vi vil framstå i handling.
  3. Hvilken visjon skal foreningen ha?  Hva er det barrierebrytende mentale bildet av en ønsket framtid, f.eks. 20 - 30 år fram i tid?
  4. Hvordan vil vi beskrive nåsituasjonen og mulighetsrommet i Sagene IF? Hva er foreningens styrker, svakheter, muligheter og trusler?

Håper vi sees i festsalen på onsdag 

 

Har du ikke anledning til å komme må du gjerne sende en mail med dine innspill om temaene nevnt over til ruhauger@gmail.com.

 

MVH Styret 

 

0
Feed