Quidditchutvalget

Quidditchutvalgets sammensetning:

Leder ble valgt på årsmøtet i 2021, leder setter sammen sitt utvalg:

  • Leder: Elisabeth Ingeberg Jørstad, lederquidditch@sageneif.com, tlf: 41035113
  • Styrerepresentant: Johan Ameneon Gjessing Vaernes 
  • Trener: Kai Haugen Shaw, 91329511

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du her.

Oversikt over lover, regler og retningslinjer i Sagene IF ligger her.

Styringsdokumenter for Quidditch finner du under.