Judoutvalget

 

Leder ble valgt på årsmøtet, leder setter sammen sitt utvalg:

  • Leder: Anette Ramstad, godaijudo@sageneif.com
  • Styrerepresentant/Dugnadsansvarlig: Anne Vaalund
  • Informasjonsansvarlig: Katrina Burwash
  • Medlemsansvarlig: Arve Hansen
  • Utstyr/anleggsansvarlig: Øystein Stadskleiv