Judoutvalget

 

Leder ble valgt på årsmøtet, leder setter sammen sitt utvalg:

  • Leder: Anette Ramstad, godaijudo@sageneif.com
  • Styrerepresentant: 
  • Dugnadsansvarlig: Åshild Bremer
  • Informasjonsansvarlig: 
  • Medlemsansvarlig: 
  • Foreldrekontakter: 
  • Utstyr/anleggsansvarlig: Øystein Stadskleiv