SAGENE IF E-SPORT

Vi mener det er viktig å skape en sosial arena for de som er interessert i gaming og e-sport. Derfor ønsker vi å utvikle en breddeklubb for e-sport for barn og unge. Vi tror at dette vil være med å skape en sosial og aktiv hverdag for mange barn og unge, der de kan oppleve idrettslede og mestring.

 

Vi ønsker å samle barn og unge fra 5. til 10 klasse som er interessert i gaming og e-sport til å være med på våre ukentlige samlinger. Akkurat som andre idretter. Her øver vi på ferdigheter som gjør oss bedre gamere, vi snakker om hva som kreves for å bli en bedre gamer og møte nye venner. Vi snakker også om felles interesser og deler erfaringer fra gaming. Vi håper du har lyst til å bli med!
Meld deg inn ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden.

E-SPORT SOM BREDDEIDRETT

VI MENER DET ER PÅ TIDE AT E-SPORT TAS INN I VARMEN SOM EN IDRETT PÅ LIK LINJE MED MANGE ANDRE SPORTER. SAMTIDIG STILLER DETTE NOEN KRAV TIL DELTAKERNE.

FELLESKAP

Når du er med i et idrettslag er du med på å skape et positivt miljø for deg selv og dine lagkamerater. Derfor er det viktig at vi har felles forståelse for hvordan vi skal snakke til og behandle hverandre

HOLDNINGER

Når du er med i et idrettslag stilles det store krav til dine holdninger. Dette handler i stor grad om respekt for deg selv og andre som idrettsutøvere. Samtidig som du skal respektere hva som kreves for å bli en bedre e-sportutøver. Dette kan handle om å få nok søvn, nettvett, ha et sunt og variert kosthold og ha begrensede treningstider.

Samlinger/Treninger

Det er viktig for oss at dette blir en sosial arena der deltakerne kan møte og henge med venner. Samtidig som de lærer om E-sport.

Vi arbeider med å samle inn støtte fra sponsorer og stiftelser for å kjøpe inn utstyr til at 12 spillere kan trene samtidig. Dessverre har vi ikke nokk midler til dette enda. Derimot vet vi at fysiske ferdigheter som reaksjonsevne, koordinasjon, samarbeidsevne og konsentrasjon er avgjørende for de som ønsker å bli e-sportutøvere. Derfor har vi allerede begynt å trene sammen en gang i uka.

Vi har samlinger i Møterommet i Bjølsenhallen (Moldegata 7) fra og med uke 10.
Mandager kl. 18:30-19:30

 

Medlemskap

Medlemskapet her koster 450kr og det er kun for medlemskap i Sagene If. Intil vi får midler til å kjøpe utstyr vil det ikke være noen treningsavgift. Så det koster kun 450 kr å bli med i Sagene If e-sport nå.

Foreldre

Vi ønsker å ha deg som forelder eller foresatt med på laget. Derfor er det viktig for oss at dere forstår hva det er vi ønsker å oppnå og hva e-sport er.

Derfor avholder vi foreldremøter jevnlig, slik at nye foreldre kan få svar på spørsmål om tilbudet vårt og møte oss trenere.

Fremtidige foreldremøter vil bli annonsert direkte til medlemene eller i våre kanaler i sosiale medier og på våre hjemmesider.

HVA TRENER VI PÅ?

For at E-sport skal bli tatt på alvor som en idrett, må vi først ta det på alvor selv. Derfor må vi identifisere hva E-sport krever av utøverne og trene på det. Alle som vil bli bedre i noe må trene. Sånn er det også med E-sport, men det betyr ikke at vi skal sitte uavbrutt forran en skjerm. Vi må ha avgrensede treningstider og kombinere digital trening med fysisk trening.  Her kan du lese litt mer om hva vi trener på:

KOORDINASJON

Alle idretter utfordrer dine evner til å koordinere dine bevegelser i forhold til verden rundt deg. For E-sport-utøvere kan kravet til koordinasjonsevne kanskje best samenlignes med formel1-førere. På millisekunser må du kunne observere, vurdere og reagere på informasjon du får gjennom synet ditt. Dette er noe vi trener mye på i E-sport.

REAKSJON

På samme måte som med koordinasjon krever E-sport evnen til å reagere hurtig. Hurtighet handler både om å oppdage endringer rundt deg,det handler om å reagere hurtig på denne informasjonen og å reagere hurtig og korrekt. Koordinasjon og reaksjon må begge trenes og utvikles på et høyt nivå for å bli en bedre gamer.

KONSENTRASJON

E-sport er en utholdenhetsidrett. Med dette mener vi en idrett som grever at du klarer å fokusere og holde konsentrasjonen på topp over svært lang tid. På samme måte som formel1-førere kan det å miste fokus i et sekund være avgjørende. Heldig vis for oss beveger ikke vi oss i 250 km i timen, men vi må klare å reagere like hurtig i det 1. minuttet som i 120. minuttet.

SAMARBEID

Mange grener innen E-sport er lagsill. Dette betyr at vi må lære oss å samarbeid godt med lagkameratene våre. Det å forstå hvordan vi kommuniserer og forutse hva vennene dine kommer til å gjøre er avgjørende. Dette er også med på å skape et godt miljø, både på laget og i klubben.

Meld deg på Sagene If e-sport her:

Ja
Nei
Ja

Hvem driver Sagene IF E-Sport?

Sagene IF E-sport er startet av ildsjeler fra klubben og Elvebakken Videregående skole. Det er en kombinasjon av e-sportutøvere og andre med bred idrettsfaglig kompetanse

Har dere utstyr?

VI har ikke eget utstyr til gaming og e-sport nå, men vi arbeider for å få inn midler til dette. 
I mellomtiden kommer vi til å invitere til samlinger og cuper der vi låner utstyr av andre organisasjoner og samarbeidspartnere.

Hvem kan være med?

Alle mellom fra 5. til 10. trinn, som er interessert i e-sport kan være med. Du trenger ikke være medlem i klubben fra før av.