Terminliste

Under finner du terminlisten til Sagen IF allidrett.

Vårsemesteret er det 16 uker totalt, mens i høstsemesteret er det 14 uker.

Her kan du se hvilke uker det skal være allidrett.

Måned

Uke

Januar
5
Februar 6, 7, 9
Mars 10, 11, 12, 13, 14
April 17, 18
Mai 19, 20, 21, 22
Juni

23

Juli
August 36

September 37, 38, 39
Oktober 41, 42, 43, 44
November 45, 46, 47, 48

Desember 49,

50