Treningssteder

Sagene IF allidrett trener i gymsalene på skolene i næmiljøet, du finner mer informasjon om dem her.

Noen av våre grupper trener også i Bjølsenhallen, du finner info om hallen her.