Medlemskap

Velkommen til påmeldingsiden for allidrett og fleridrett i Sagene If. Her finner du informasjon om innmelding og medlemsskap i Sagene If Allidrett og Fleridrett.

Skjematet for innmelding finner du nederst på siden.

På grunn av mangel på tilgjengelige treningstider og personell har vi dessverre måtte begrense allidretten til barn som fyller 4 og 5 år i år. Dermed tilbyr vi kun allidrett for barn født i 2017 og 2018 denne høsten. Derimot vil det bli mulig for barn født i 2019 å melde seg på høsten 2023.

Innmelding

 • Du melder på ditt barn på allidrett eller fleridrett ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under.
 • Du får en bekreftelse av oss på epost når innmeldingen er registrert. Du mottar også en invitasjon til vår gruppe i Spond.
 • Når du mottar bekreftelsen er det bare å møte opp på samlingene hvor instruktører våre tar dere i mot.
 • Vi mottar mange henvendelser, så du må dessverre regne med litt behandlingstid.

Medlemskap og priser

 • Medlemsavgiften inkluderer trening for ett semester (halvt år) og medlemskap i Sagene If. Les mer om medlemskap i Sagene If her.
 • Prisen for medlemskap i Allidrett og Turn er 1900kr per år. Dette inkludere medlemskap i Sagenbe If (kr 420) og treningsavgift for Allidrett (1580 kr) Les mer om priser i Sagene If her.
 • Faktura for medlemsavgift (420 kr) blir sendt ut i september og faktura for treningsavgift sendes ut i oktober. Vi sender ut faktura på mail og via "Min Idrett".
 • På "Min Idrett" får du full oversikt over alle fakturaer og medlemskap for deg og dine barn gjennom Norges Idrettsforbund.
 • I "Spond" får du oversikt over alle samlingene og informasjon om eventuelle endringer.
 • Alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.
  Dersom du har utfordringer med å betale medlems- og treningsavgiften, finner vi alltid en løsning på det sammen med deg. Les mer om våre støtteordninger her eller kryss av i skjemaet under, så tar vi kontakt.

Utmelding

 • Hvis ditt barn ikke lenger ønsker å delta på allidrett/turn må dere melde dere ut! Det er mange på venteliste som har veldig lyst til å være med.
 • Utmelding skjer kun ved å sende en epost til medlem@sageneif.com. Eller ved å melde deg ut via "Min Idrett"
 • Du melder deg selv ut av SPond-gruppa
 • Hvis dere ikke melder dere ut blir medlemskapet automatisk videreført til neste semester.
 • Hvis dere ønsker å byttte gruppe eller bytte til en annen idrett er det bare å sende en mail til allidrett@sageneif.com

Ofte stillte spørsmål:

Når kommer fakturaen for treningsavgift?

Fakturaen for medlemsavgiften i Sagene If blir sendt ut i september og faktura for treningsavgiften blir sendt ut i oktober.
Hvis dere trenger hjelp med å betale deler av treningsavgiften er det bare å gi beskjed. For oss er det viktigst at alle skal få muligheten til å være med. Uavhengig av økonomisk situasjon.

Hva slags klær skal vi bruke?

Det viktigste er at dere har på klær det går an å være aktiv i. vi anbefaler langukse for å unngå skrubbsår og brannsår. Dere velger selv om dere vil bruke sko, men det blir viktigere med sko jo eldre dere blir. Det er fordi aktivitetene ofte blir vanskeligere uten sko på gruppene for de eldste.

Hvem er instruktører

Vinstruktørene på allidretten inngår i vår trenerstige. Det vil si at de utdannes av oss i Sagene If som instruktører. De har ofte vært assistenter på allidretten tidligere og noen av dem er også intruktører for andre idretter i klubben. 
Alle våre instruktører får kurs som aktivitetsledere og andre relevante kurs gjennom sin tid som instruktører.

Hvordan melder jeg med ut av allidretten?

Hvis du skal melde deg ut av allidretten må du sende en mail til medlemallidrett@sageneif.com. Her må du huske å skrive hvilket barn du skal melde ut.

Medlemskapet i allidretten blir videreført automatisk hvis du ikke melder deg ut. Helt til du begynner på skolen. Det er derfor viktig at du gir beskjed hvis dere melder dere ut, slik at de som står på venteliste kan få muligheten til å bli med.

Hvor mange barn er det på hver gruppe?

Dette avhenger av hvor stor plass vi har der vi trener. Men vi setter også en begrensning på antall barn per instruktør og assistent, slik at vi skal sikre kvaliteten på treningen. Dette varierer fra 15-25 stk.

Kan jeg bytte gruppe?

Det er selvfølgelig mulig å bytte gruppe, så lenge det er ledig plass på den gruppa dere ønsker å bytte til.

Kan jeg bytte til en annen aldersgruppe?

Som regel ønsker vi at barna er sammen med den aldersgruppen de skal begynne på skolen sammen med. Det er for at de skal bli kjent med barn de kanskje skal begynne på skolen sammen med. Samtidig er det viktig at de møter utfordringer på deres eget nivå, slik at de kan føle på mestring.
Det er også viktig for instruktørene at de vet hvilken alder det er på den gruppen de skal ha, slik at de kan forberede treninger som er tilpasset alle.

Påmelding Allidrett og Fleridrett i Sagene If

Gutt
Jente
Ja
Nei
Ja
JA

Oppdatert 19.08.2021 16:00