Innmeldingsskjema allidrett og fleridrett

VI ÅPNER FOR INNMEDLG I ALLIDRETT OG FLERIDRETT SKOLEÅRET 2023/2024 TIDLIG I JUNI 2023! 

 

VI TAR IKKE IMOT INNMELDINGER FØR DET!

For å melde inn dit barn i allidrett eller fleridrett, så må du fylle ut og sende skjemaet under. 

Innmeldingsskjema

Ja
Ja
Nei
JA