REGISTRERING AV BESØK I ANLEGG UNDER KORONA

Under Korona- pandemien er Sagene IF pålagt av anleggseier Oslo kommune å holde oversikt over hvem som besøker anleggene. Det betyr at vi må registrere alle som besøker anleggene vi drifter. Dataene samles inn kun til bruk ved eventuell smittesporing, og slettes etter 10 dager. Det er kun daglig leder i Sagene IF som har tilgang til dataene som samles inn. Takk for at du hjelper oss å gjøre det mulig å holde aktiviteten i gang!

Sagene IF vil kun bruke dine data til en eventuell smittesporing, og alle data vil bli sletter etter 10 dager. Det er kun daglig leder i Sagene IF som har tilgang til å se dataene du sender inn. Ta kontakt på post@sageneif.com om du har spørsmål.