SMITTEVERNREGLER FOR BJØLSENHALLEN

(Oppdatert 10. mars 2021)

 

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene, idrettsforbundet og anleggseier Oslo kommune. 

Hvis smitte oppdages hos spillere, trenere, foreldre eller andre besøkende i Bjølsenhallen, så risikerer vi at hele hallen må stenge i 10 dager.  

For å unngå dette, og holde hallen åpen for flest mulig, så er vi avhengig av at alle besøkende i hallen følger reglene under. 

Klubber og lag/grupper som bryter reglene vil ikke få lov til å bruke hallen. 

Alle må være med på dugnaden!

 

PGA BYRÅDETS INNSTRAMMINGER I SMITTEVERNREGLENE 9. MARS 2021, SÅ VIL BJØLSENHALLEN VÆRE STENGT FOR ALLE FOM 10. TOM 25. MARS 2021. 

Regler! 

 1. De 5 generelle smittevernreglene på plakaten over gjelder også i Bjølsenhallen.  
  • Hold 1 meters avstand
  • Bruk maske om dette ikke er mulig å holde 1m!
  • Vask hendene før og etter trening
  • Bruk kun egen drikkeflaske. 
  • Rengjør felles utstyr før og etter trening. 
  • Hvis du er syk, bli hjemme! 
 2. Det er vaksinesenter i 3. etasje fram til høsten 2021 og idrettshallens brukere skal ikke inn her. 
  • Brukerne av idrettshallen skal gå ut og inn av hallen via nødutgangen på toppen av trappa i 2. etasje (rett til venestre for den store Sagene IF- logoen. 
  • Besøkende til vaksinesenteres skal bruke hoveddørene. 
 3. Alle idrettene i hallen må følge anbefalingene fra sitt særforbund når de utøver sin idrett. 
 4. Det er kun lov å benytte garderobene til oppbevaring av utesko, klær, sekker/bager.  
  • De som bruker garderobe har ansvar for at flater og håndtak tørkes av og at garderoben ryddes og låses etter bruk.  
  • Hvem bruker hvilke garderober?
   • Leietakere/skoler på dagtid: Kun garderobe 1- 4. 
   • Bordtennis: Garderobe 4
   • Kickbocing: Garderobe 5 og 6
   • Brukere av nedre sal: Garderobe 1 og 2
   • Brukere av øvre sal: Garderobe 7 og 8. 
   • Brukere av kampsportsalen: Garderobe 3 
 5. Det er rutiner for inngang/utgang av hallen.  
  • Ditt lag/gruppe/skoleklasse skal gå samlet inn og ut av hallen, lagleder/trener/lærer har ansvar for dette. 
  • Ta på Antibac når du går inn og ut av hallen, det står lett tilgjengelig ved inngang/utgang. 
  • Gå inn i hallen der det er merket med "inn" og ut der det er merket med "ut". 
  • Det er høyrekjøring opp trappa til hallen og i hale hallen, dette er merket med tape.   
  • Gå direkte til sal/garderobe/tildelt område. 
 6. Det er regler for bruk av hallens ulike rom og saler. 
  • Ingen skal gå inn i en sal/rom før de som trener der er ferdige og har gått helt ut.Lagledere/trenere/lærere har ansvar for dette. 
  • Alle som bruker en sal/rom ( klubber/grupper/lag/skoler) har ansvar for å tørke over flater og håndtak med såpe og vann/antibac etter trening. 
  • Det er lov med max 10 pr treningsgruppe i hver sal/rom, de store salene regnes som 2 saler/rom. 
  • 1m regelen gjelder for all aktivitet i saler og rom, og for alle fellesområder. 
 7. Kiosken er åpen, men med begrensninger. 
  • Kiosken er stengt i de perioder hallen er stengt pga Korona. 
  • Ellers gjelder: 
   • Det skal kun selges varer som er pakket inn, vi lager ikke noe mat (vaffler).
   • Vi tar kun kort og vipps, ikke kontanter.
   • Det er ingen andre enn Sagene IFs tilsynsvakter som skal inn i kiosken.
   • Vakta må ta antibac på hver gang de går ut/inn av kiosken, og alle flater skal tørkes over når vakta er slutt. 
 8. Det er ikke tillatt for foreldre/publikum å være i hallen. 
  • Det skal være færrest mulig folk i hallen, og det er derfor ikke tilltatt med publikum/foreldre i hallen. 
  • Barna vil bli hentet av en trener de kjenner i trappen utenfor hallen, og deretter fulgt inn i hallen.   
  • Barna blir fulgt til foreldrene igjen av den samme treneren når treningen er over. 
 9. Utøvere, trenere og lagledere skal kun oppholde seg i den salen de trener, samt i tildelte områder:  
  • Sagene IF: Møterommet(eller i publikumsområdet for den enkelte sal/rom).
  • Kickboxing: Området utenfor kiosken
  • Bordtennis: Området innerst i gangen utenfor bordtennissalen.
  • Brukere av nedre sal: Tribunen
  • Brukere av øvre sal: Gangen utenfor glassdørene i 3. etasje.
  • Brukere av kampsportsalen: Utenfor salen og i trappen opp til tribunen.

   10. Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg

  • Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg, dette pga eventuell smittsporing. Sagene IF har ansvar for dette. 
  • For klubber, lag og skoler som har oversikt over sine utøvere/elever i interne registre, så er det kun lagleder/trener/lærer som må registrere seg. 
  • Du registrerer deg digitalt med din mobiltelefon: