SMITTEVERNREGLER FOR BJØLSENHALLEN

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene, idrettsforbundet og anleggseier Oslo kommune. 

Hvis smitte oppdages hos spillere, trenere, foreldre eller andre besøkende i Bjølsenhallen, så risikerer vi at hele hallen må stenge i 10 dager.  

For å unngå dette, og holde hallen åpen for flest mulig, så er vi avhengig av at alle besøkende i hallen følger reglene under. 

Klubber og lag/grupper som bryter reglene vil ikke få lov til å bruke hallen. 

Alle må være med på dugnaden!

Regler! 

 1. De 5 generelle smittevernreglene på plakaten over gjelder også i Bjølsenhallen.  
  • Hold 1 meters avstand, bruk maske om dette ikke er mulig (for seniorer gjelder dette også under aktiviteten, for barn gjelder det kun før og etter aktiviteten). 
  • Vask hendene før og etter trening
  • Bruk kun egen drikkeflaske. 
  • Rengjør felles utstyr før og etter trening. 
  • Hvis du er syk, bli hjemme! 
 2. Hallen har begrensede åpningstider og er kun åpen for brukerne av hallen.  
  • Hallens åpningstider: Man- fre kl. 16- 21, lø/søn kl. 10- 16. 
  • Sagene IF har tilsynsvakt i hallen i åpningstidene. 
  • Hallen er kun åpen for barn U13 år, og deres lagledere/trenere.  
 3. Alle idrettene i hallen må følge anbefalingene fra sitt særforbund når de utøver sin idrett. 
 4. Det er kun lov å benytte garderobene til oppbevaring av utesko, klær, sekker/bager.  
  • De som bruker garderobe har ansvar for at flater og håndtak tørkes av og at garderoben ryddes og låses etter bruk.  
  • Hvem bruker hvilke garderober?
   • Leietakere/skoler på dagtid: Kun garderobe 1- 4. 
   • Bordtennis: Garderobe 4
   • Kickbocing: Garderobe 5 og 6
   • Brukere av nedre sal: Garderobe 1 og 2
   • Brukere av øvre sal: Garderobe 7 og 8. 
   • Brukere av kampsportsalen: Garderobe 3 
 5. Det er rutiner for inngang/utgang av hallen.  
  • Ditt lag/gruppe/skoleklasse skal gå samlet inn og ut av hallen, lagleder/trener/lærer har ansvar for dette. 
  • Ta på Antibac når du går inn og ut av hallen, det står lett tilgjengelig ved inngang/utgang. 
  • Gå inn i hallen der det er merket med "inn" og ut der det er merket med "ut". 
  • Det er høyrekjøring opp trappa til hallen og i hale hallen, dette er merket med tape.   
  • Gå direkte til sal/garderobe/tildelt område. 
 6. Det er regler for bruk av hallens ulike rom og saler. 
  • Ingen skal gå inn i en sal/rom før de som trener der er ferdige og har gått helt ut.Lagledere/trenere/lærere har ansvar for dette. 
  • Alle som bruker en sal/rom ( klubber/grupper/lag/skoler) har ansvar for å tørke over flater og håndtak med såpe og vann/antibac etter trening. 
  • Det er lov med max 20 pr treningsgruppe i hver sal/rom, de store salene regnes som 2 saler/rom. 
 7. Kiosken er åpen, men med begrensninger. 
  • Det skal kun selges varer som er pakket inn, vi lager ikke noe mat (vaffler).
  • Vi tar kun kort og vipps, ikke kontanter.
  • Det er ingen andre enn Sagene IFs tilsynsvakter som skal inn i kiosken.
  • Vakta må ta antibac på hver gang de går ut/inn av kiosken, og alle flater skal tørkes over når vakta er slutt. 
 8. Det er ikke tillatt for foreldre/publikum å være i hallen. 
  • Det skal være færrest mulig folk i hallen, og det er derfor ikke tilltatt med publikum/foreldre i hallen. 
  • Barna vil bli hentet av en trener de kjenner i trappen utenfor hallen, og deretter fulgt inn i hallen.   
  • Barna blir fulgt til foreldrene igjen av den samme treneren når treningen er over. 
 9. Utøvere, trenere og lagledere skal kun oppholde seg i den salen de trener, samt i tildelte områder:  
  • Sagene IF: Møterommet(eller i publikumsområdet for den enkelte sal/rom).
  • Kickboxing: Området utenfor kiosken
  • Bordtennis: Området innerst i gangen utenfor bordtennissalen.
  • Brukere av nedre sal: Tribunen
  • Brukere av øvre sal: Gangen utenfor glassdørene i 3. etasje.
  • Brukere av kampsportsalen: Utenfor salen og i trappen opp til tribunen.

   10. Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg

  • Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg, dette pga eventuell smittsporing. Sagene IF har ansvar for dette. 
  • For klubber, lag og skoler som har oversikt over sine utøvere/elever i interne registre, så er det kun lagleder/trener/lærer som må registrere seg. 
  • Du registrerer deg digitalt med din mobiltelefon: