SMITTEVERNREGLER FOR BJØLSENHALLEN

Sagene IF følger de smittevernreglene vi til enhver tid får av myndighetene, idrettsforbundet og anleggseier Oslo kommune. 

Hvis smitte oppdages hos spillere, trenere, foreldre eller andre besøkende i Bjølsenhallen, så risikerer vi at hele hallen må stenge i 10 dager.  

For å unngå dette, og holde hallen åpen for flest mulig, så er vi avhengig av at alle besøkende i hallen følger reglene under. 

Klubber og lag/grupper som bryter reglene vil ikke få lov til å bruke hallen. 

Alle må være med på dugnaden!

Regler! 

 1. De 5 generelle smittevernreglene på plakaten over gjelder også i Bjølsenhallen. Den enkelte bruker har ansvar for dette. 
  • Hold 1 meters avstand (for seniorer gjelder dette også under aktiviteten, for barn gjelder det kun før og etter aktiviteten). 
  • Vask hendene før og etter trening
  • Bruk kun egen drikkeflaske. 
  • Rengjør felles utstyr før og etter trening. 
  • Hvis du er syk, bli hjemme! 
 2. Alle idrettene i hallen må følge anbefalingene fra sitt særforbund når de utøver sin idrett.Den enkelte idrett har selv ansvar for dette. 
 3. Hallen er kun åpen for brukerne av hallen, ingen andre skal slippe inn.
  • Leietakere/skolene har ansvar for dette på hverdager kl. 8- 16. Det betyr at alle dørene til hallen skal være låst og stengt hele tiden, og at den enkelte lærer må følge sine elever samlet ut og inn av hallen.  
  • Sagene IFs tilsynsvakt har ansvar for dette i hallens åpningstider (man - fre kl. 16- 22.30, lø kl. 9- 18 og søn kl. 10-20). 
 4. Garderobene kan brukes, men med begrensninger/restriksjoner 
  • I hallens åpningstider (man - fre kl. 16- 22.30, lø kl. 9- 18 og søn kl. 10-20):
   • Garderoben skal kun brukes til oppbevaring av utesko, klær og sekker/bager, dette skal ikke tas med inn i rommet/salen.
   • Dusj og toaletter inne i garderobene er stengt og skal ikke brukes.   
   • Lagleder/trener henter nøkkel hos tilsynsvakten, og har ansvar for at flater og håndtak tørkes av og at garderoben ryddes og låses etter bruk.
  • På dagtid hverdager (man - fre kl. 8- 16): 
   • Leietakere/skolene kan bruke garderobene, men kun 1- 4. Disse skal holdes låst hele tiden. 
   • Dusjer og toaletter kan brukes ved sterkt behov, vi anbefaler det ikke.
   • Leietaker/skolene v/den enkelte lærer har ansvar for å sjekke at alt er ok og tørke av flater og håndtak etter bruk.  
  • Hvem bruker hvilke garderober?
   • Leietakere/skoler på dagtid: Kun garderobe 1- 4. 
   • Bordtennis: Garderobe 4
   • Kickbocing: Garderobe 5 og 6
   • Brukere av nedre sal: Garderobe 1 og 2
   • Brukere av øvre sal: Garderobe 7 og 8. 
   • Brukere av kampsportsalen: Garderobe 3 
 5. Det er rutiner for inngang/utgang av hallen 
  • Ditt lag/gruppe/skoleklasse skal gå samlet inn og ut av hallen, lagleder/trener/lærer har ansvar for dette. 
  • Ta på Antibac når du går inn og ut av hallen, det står lett tilgjengelig ved inngang/utgang. 
  • Gå inn i hallen der det er merket med "inn" og ut der det er merket med "ut". 
  • Det er høyrekjøring opp trappa til hallen og i hale hallen, dette er merket med tape. 
  • Gå direkte til den garderoben dere skal bruke eller/dretter til oppmerket sone for publikum (se under) i den salen dere skal trene.   
 6. Det er regler for bruk av hallens ulike rom og saler
  • Ingen skal gå inn i en sal/rom før de som trener der er ferdige og har gått helt ut.Lagledere/trenere/lærere har ansvar for dette. 
  • Alle som bruker en sal/rom ( klubber/grupper/lag/skoler) har ansvar for å tørke over flater og håndtak med såpe og vann/antibac etter trening. 
  • Det er lov med max 20 pr treningsgruppe i hver sal/rom. 
 7. Kiosken er åpen, men med begrensninger. Sagene IFs tilsynsvakt holder kiosken åpen. 
  • Det skal kun selges varer som er pakket inn, vi lager ikke noe mat (vaffler).
  • Vi tar kun kort og vipps, ikke kontanter.
  • Det er ingen andre enn Sagene IFs tilsynsvakter som skal inn i kiosken.
  • Vakta må ta antibac på hver gang de går ut/inn av kiosken, og alle flater skal tørkes over når vakta er slutt. 
 8. Foreldre og publikum skal oppholde seg i oppmerkede publikumsområder 
  • Foreldre/publikum har som hovedregel oppholde seg i publikumsområdet for sin sal/idrett og alltid hold 1- 2 meters avstand til hverandre.
  • Hvis det pga små barn er nødvendig at foreldre oppholder seg i salen der treningen foregår, så skal de holde 1- 2 meters avstand til hverandre og ikke involvere seg i treningen eller med andres barn.  
  • Publikumsområder: 
   • Sagene IF: Møterommet(eller i publikumsområdet for den enkelte sal/rom).
   • Kickboxing: Området utenfor kiosken
   • Bordtennis: Området innerst i gangen utenfor bordtennissalen. 
   • Brukere av nedre sal: Tribunen
   • Brukere av øvre sal: Gangen utenfor glassdørene i 3. etasje. 
   • Brukere av kampsportsalen: Utenfor salen og i trappen opp til tribunen. 
 9. Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg
  • Alle som besøker Bjølsenhallen må registrere seg, dette pga eventuell smittsporing. Sagene IF har ansvar for dette. 
  • For klubber, lag og skoler som har oversikt over sine utøvere/elever i  interne registre, så er det kun lagleder/trener/lærer som må registrere seg. 
  • Foreldre/de som følger trenger kun å registrere seg selv, ikke barnet.
  • Du registrerer deg digitalt med din mobiltelefon: