Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:
 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS- system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

  Nytt styremedlem? - Les mer her

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 22. mars 2018.
Styrets arbeidsutvalg NAVN TLF ANSVARSOMRÅDE
Leder: Einar Eriksen 90121210 Ansatte, GDPR
Nestleder: Axel Grelland 92423424 Økonomi, anlegg
Medlem: Hilde Johnsrud 90544191 Strategi
Medlem: Inger Kolberg 93496266 HMS
Vara: Mohammed Adan 40099429
Avdelingenes representanter

STRATEGIOMRÅDE
Innebandy:
Remi Nilsen 40463921 Org. utvikling
Bandy: Didrik Bell 90036075 Rekruttering
Landhockey: Konstantin Muller 96819149 Rekruttering
Bryting: Davide Liberati 40349573 Rekruttering
Rugby: Bitten Sveri 90986427 Org. utvikling
Sykkel: Martin Orderud 92876786
Fotball: Miriam Olsbø 97013657 Org. utvikling
Tennis: Håkon Larssen 91758811 Anlegg

Sakspapirer til styremøtene

Alle møtene er i klubbhuset og starter kl. 18.
AU- Møte 30.01.2018 Innkalling
Regnskap 31.12.2017
Protokoll
AU- møte 13.02.2018 Innkalling
Protokoll
Styremøte 27.02.2018 Innkalling
Regnskap 31.01.2018
Protokoll
AU- møte 06.03.2018 AVLYST, IKKE BEHOV!
Styremøte 13.03.2018 Innkalling
Protokoll
Årsmøte 22.03.2018 Innkalling og sakspapirer
AU- møte 11.04.2018 Innkalling
Regnskap 31.03.2018
Høringsutkast behovsplan
Protokoll
Styreseminar 03.05.2018 Invitasjon med program!
AU- møte 22.05.2018 Innkalling
Regnskap 30.04.2018
Protokoll
Styremøte 12.06.2018 Innkalling
Regnskap 31.05.2018
Referat møte SIF, KID, BYM
Forslag åpning klubbhus
Avklaringer ang kioskdrift
Kontrakt Oslo Sommertid
Protokoll
AU- møte 14.08.2018 AVLYST!
Styremøte 28.08.2018 Innkalling
Regnskap pr. 30.06.2018
Protokoll
AU- møte 25.09.2018 Innkalling
Regnskap pr.31.08.2018
Innspill rehab. tennisbanene
Protokoll
Styremøte 23.10.2018 Innkalling
Regnskap pr. 30.09.2018
Budsjett 2019
Epost avd. ang budsjett
SIF søknad foregangsklubb
Forslag avtale foregangsklubb
NIF anbefalinger GDPR
Styrearbeidet
Protokoll
AU- møte 20.11.2018
Styremøte 12.12.2018 Møte og julebord!
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!