Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 28. mars 2019.
Styrets arbeidsutvalg NAVN TLF
Leder: Einar Eriksen 90121210
Nestleder: Birgitte Arctander Stub 97596402
Medlem: Siri Moe 92661349
Medlem: Arvid Sivertsen
Vara: Ikke på plass enda
Avdelingsrepresentanter

Innebandy:
Remi Nilsen 40463921
Bandy: Didrik Bell 90036075
Landhockey: Konstantin Muller 96819149
Bryting: Ramiar Hamzaee 48131916
Rugby: Bitten Sveri 90986427
Sykkel: Ilona Jambor 95110104
Fotball: Ikke på plass enda
Tennis: Håkon Larssen 91758811
Quidditch: Martin Beyer 95551233
V: Arvid Sivertsen, Siri Moe, Håkon Larssen, Remi Nilsen, Einar Eriksen, Birgitte Actander Stub, Konstantin Müller, Bitten Sveri.

Styrets oppgaver

 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

  Nytt styremedlem? - Les mer her

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du under.

Møteplan 2019

Faste saker

Følgende faste saker behandles på alle møtene:
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!