Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:
 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

  Nytt styremedlem? - Les mer her

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 22. mars 2018.
Styrets arbeidsutvalg NAVN TLF ANSVARSOMRÅDE
Leder: Einar Eriksen 90121210 Ansatte, GDPR
Nestleder: Axel Grelland 92423424 Økonomi, anlegg
Medlem: Hilde Johnsrud 90544191 Strategi
Medlem: Inger Kolberg 93496266 HMS
Vara: Mohammed Adan 40099429
Avdelingenes representanter

STRATEGIOMRÅDE
Innebandy:
Remi Nilsen 40463921 Org. utvikling
Bandy: Didrik Bell 90036075 Rekruttering
Landhockey: Konstantin Muller 96819149 Rekruttering
Bryting: Davide Liberati 40349573 Rekruttering
Rugby: Bitten Sveri 90986427 Org. utvikling
Sykkel: Martin Orderud 92876786
Fotball: Miriam Olsbø 97013657 Org. utvikling
Tennis: Håkon Larssen 91758811 Anlegg

Møteplan 2019

Innkallinger, sakspapirer og protokoller

STYREMØTE 12.03.2019
AU- MØTE 25.02.2019
STYREMØTE 29.01.2019
STYREMØTE 12.12.2018
AU- MØTE 20.11.2018
STYREMØTE 23.10.2018
AU- MØTE 25.09.2018
STYREMØTE 28.08.2018
STYREMØTE 12.06.2018
AU- MØTE 22.05.2018
STYRESEMINAR 03.05.2018
AU- MØTE 11.04.2018
ÅRSMØTE 22.03.2018
STYREMØTE 13.03.2018
STYREMØTE 27.02.2018
AU- MØTE 13.02.2018
STYREMØTE 30.01.2018
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!