Sportslig plan

Mål og hensikt

Målet med planen er å legge til rette for at flest mulig blir med lengst mulig i Sagene IF.
Hensikten med planen er å legge de overordnede rammene for avdelingenes/ idrettenes egne sportslige planer.

Utviklingstrapp10- 12 ÅR
Idretten skal ha varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basis-ferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen grenen.

7 - 9 ÅR
Gode muligheter til å utforske/øve på ulike fysiske aktiviteter/ idretter med forskjellige bevegelses-mønstre. Da får de en bred bevegelses-erfaring som gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring.
OPP TIL 6 ÅR
Aktiviteten skal preges av lek og varierte aktiviteter. Aktiviteten vil da stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.


Trenerrollen

Generelt
Sagene IF sine trenere har ansvar for å sikre at alle medlemmene som deltar i klubbens aktivitet får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Treneren er ansvarlig for oppfølgingen av sine respektive/ tildelte lag/ grupper, og rapporterer til sportslig leder. Treneren samarbeider med lagleder/ gruppeleder om organiseringen av aktivitetene laget/ gruppa deltar i. Alle trenere i Sagene IF må levere politiattest.

Retningslinjer
 • Du finner rollebeskrivelse for trenere i Sagene IF her.
 • Du finner Sagene IFs retningslinjer for trenere i Sagene IF her.
Betaler vi trenere i Sagene IF?
Hovedregel:
 • Trenere 3- 5 år: JA
 • Trenere barn 6- 12 år: NEI
 • Trenere ungdom 13- 19 år: JA
 • Trenere senior bredde: NEI
 • Trenere senior elite: JA
 • Trenere idrettsskolene og AKS- prosjektet: JA

Kurs og kompetanse

Sagene IF skal tilrettelegge for at våre trenere har følgende kompetanse:
KRAV/ MÅL FORELDRE-TRENER ASSISTENT-TRENER HOVED-
TRENER
SPORTSLIG-LEDER TRENER ALLIDRETT TRENER AKS-PROSJEKT TRENER IDRETTSSKOLE
AKTIVITETSLEDERKURS


AVD. TRENERMØTER
TRENER 1

TRENER 2

TRENER 3 ++

VELKOMMEN TIL SIF

FØRSTEHJELPSKURS

ANTI- DOPING KURS

SAGENE IFS FILOSOFI

SIFS RETNINGSLINJER


SIFS FAIR- PLAY KORT


SIFS ANTI DOP POLICY

SIFS SPORTSPLAN
AVD. SPORTSPLAN
BARNEIDR. BESTEML.Årshjul

Sagene IF har laget et årshjul som viser sesongene i alle våre idretter.
Dette har vi gjort for å tilrettelegge for at våre medlemmer kan drive med flere idretter/ aktiviteter.
De idrettene som er i sesong skal prioriteres.

JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES
FOTBALLINNEBANDYBANDYLANDHOCKEYBRYTINGRUGBYTENNISSYKKELALLIDRETTRekruttering

Sagene IFs hovedstrategi for rekruttering:
ALLIDRETT 5-ÅRSKLUBBIDRETTSSKOLENE MEDLEM
AKSPROSJEKT ÅPEN DAG

Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!