Sportslig utvalg

Sagene IF har et sportslig utvalg satt sammen på tvers av avdelingene/ idrettene, og som skal styre den idrettslige utviklingen i klubben på overordnet nivå. Les mer om deres arbeid her.
Sportslig utvalg ble nedsatt av styret i Sagene IF på styremøte 30. august 2016.
Utvalget består av en leder utpekt av styret, og en representant for hver idrett utpekt av arbeidsutvalget i den enkelte avdeling.

Utvalget styrer etter:
  • Mandat for sportslig utvalg vedtatt av styret, les det her.
  • Sportslig plan vedtatt på årsmøtet 2016, les den her.
  • Sagene IFs anti- doping policy, les den her.
Hovedoppgaver:
  • Utvikle, iverksette og revidere sportslig plan for Sagene IF.
  • Tilrettelegge for at medlemmene får mulighet til å drive med flere idretter.
  • Lede klubbens anti- doping arbeid.
På denne siden kan du følge arbeidet i utvalget.
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!