Ledergruppa

Sagene IF er et idrettslag med veldig mange ulike idretter, og ledergruppa skal sørge for alle drar i samme retning og samarbeider godt. Du kan lese mer om ledergruppas arbeid under.

Mandat

Ledergruppa består av alle de valgte og ansatte lederne av idrettene/ avdelingene. Den ledes av daglig leder, og møtes en gang i måneden. Du kan lese mandatet til ledergruppa her.

Hovedoppgavene er:
 • Å sette styrets vedtak ut i live.
 • Sørge for best mulig daglig drift av klubben.
 • Legge til rette for best mulig samarbeid mellom avdelingene.

Ledergruppa 2019/2020:

 • Vibeke Thiblin - daglig leder
 • Pak Ling Li - Rekrutteringsleder, leder allidrett
 • Kurt- Jarle Niltveit - driftsleder anlegg
 • Michael Abramowski - Leder landhcokey
 • Hilde Røer Johnasrud - Leder innebandy
 • Cato Hverven - Leder bryting
 • Andreas Fyri - Leder rugby
 • Espen Hofland - Leder tennis
 • Tommy Øyen - Leder fotball
 • Henning Strøm - Leder bandy
 • Bjørn Tore Foss - Leder sykkel

Møteplan 2019

Innkallinger, sakspapirer, protokoller

Under finner du innkalling, sakspapirer og protokoller til alle møtene i ledergruppa.

MØTE LEDERGRUPPA 20.06.2019

MØTE LEDERGRUPPA 23.05.2019

MØTE LEDERGRUPPA 11.04.2019

MØTE LEDERGRUPPA 28.02.2019

MØTE LEDERGRUPPA 31.01.2019

MØTE MED STYRET 12.12.2018

MØTE LEDERGRUPPA 28.11.2018

MØTE LEDERGRUPPA 25.10.2018

MØTE LEDERGRUPPA 26.09.2018

MØTE LEDERGRUPPA 30.08.2018

MØTE LEDERGRUPPA 20.06.2018

MØTE LEDERGRUPPA 23.05.2018

STYRESEMINAR 03.05.2018

MØTE LEDERGRUPPA 12.04.2018

ÅRSMØTE 22.03.2018

MØTE LEDERGRUPPA 26.02.2018

MØTE LEDERGRUPPA 10.01.2018

Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!