Ansatte

Sagene IF har en administrasjon som holder til i Bjølsenhallen. Den består av daglig leder og rekrutteringsleder. Tilsammen 1,4 årsverk. Klubben har også en driftsavdeling for anlegg som holder til på Voldsløkka. Den består av driftsleder og driftsassistent. Tilsammen 1,5 årsverk. Under kan du lese om våre ansatte og deres oppgaver. Du finner også info om vårt kontor og om Sagene IF som arbeidsgiver.

Kontoret

Vi holder til i 2. etasje i Bjølsenhallen (over butikkene). Adresse: Moldegata 7. 0445 Oslo.

Ønsker du å levere noe til administrasjonen?
Hvis vi ikke er tilstede, be hallvakten legge det du ønsker å levere i kontorets hylle i kiosken/ vaktbua, eller legg det i postkassen på veggen ved kiosken.

Ansatte

DAGLIG LEDER VIBEKE THIBLIN
DAGLIG LEDER VIBEKE THIBLIN
DRIFTSLEDER KURT- JARLE NILTVEIT
DRIFTSLEDER KURT- JARLE NILTVEIT
REKRUTTERINGSLEDER PAK LING LI
REKRUTTERINGSLEDER PAK LING LI
Daglig leder Vibeke Thiblin
Oppgaver:
 • Sekretær for styret
 • Representere Sagene IF utad
 • Lede administrasjonen
 • Drift av kontoret
 • Leder av ledergruppa (alle avdelingslederne).
 • Arbeidsgiveransvar for øvrig ansatte
 • Bistå avdelingenes arbeidsutvalg
 • Oppfølging av økonomi (budsjett og regnskap)
 • Lede HMS- arbeidet
 • Sponsor- og markedsarbeid
 • Søknads- og rapporteringsarbeid
 • Medlemshåndtering
 • Redaktør for alle Sagene IFs publikasjoner på nett
Driftsleder anlegg Kurt- Jarle Niltveit
Oppgaver:
 • Ansvar for at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
 • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og brukernes aktivitet.
 • Leder for driftsavdelingen med ansvar for budsjett, øvrige ansatte og frivillige.
 • Etablere og følge opp drifts- og HMS/sikkerhetsrutiner for anleggene.
 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane og Bjølsen kunstgress
 • Legging og preparering av is, drift av kjøleanlegg.
 • Utføre enkelt vedlikehold, kontaktperson for kommunen ved større reparasjoner.
 • Drive klubbens utleievirksomhet.
 • Tilrettelegge best mulig for frivillige vakter og kioskdrift.
Rekrutteringsleder Pak Ling Li

Oppgaver:

Rekrutteringsleder har ansvar for allidrett, skoleprosjektet og storbyarbeidet. Det betyr alle Sagene IFs tilbud til barn som kommer inn døra til klubben for første gang.

ALLIDRETT SKOLEPROSJEKTET STORBYARBEIDET
Lage årsplan og budsjett Lage årsplan Lage årsplan iht søknad
Følge opp instruktører Være på aktiviteten Markedsføring og rekruttering
Løse admin oppgaver Løse admin oppgaver Løse admin oppgaver
Kontakt Treningsstedene Kontakt skolene Samarbarbeid avdelingene
Markedsføring og rekruttering Samarbeid avdelingene Videreutvikling
Videreutvikling Videreutvikling
Øvrige ansatte

Sagene IF som arbeidsgiver

 • Styret har delegert arbeidsgiveransvaret slik at styreleder følger opp daglig leder og daglig leder følger opp øvrige ansatte.
 • Sagene IF er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO- idrett.
 • Gjennom NHO- idrett har vi lovpålagt yrkesskadeforsikring, underslagsforsikring, og pensjonsordning for alle våre fast ansatte.
 • Sagene IF følger kravene til et systematisk HMS- arbeid.
 • Styreleder, daglig leder og driftsleder har gjennomført lovpålagt HMS- kurs, samt brannkurs og førstehjelpskurs.
 • Alle våre ansatte har en arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
 • Alle våre omlag 80 trenere/ instruktører har en kontrakt i tråd med mal for trenerkontrakt vedtatt av styret.
 • Sagene IF betaler arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader.
 • Sagene IF har vedtatt en felles lønnspolitikk for alle våre avdelinger.
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!