Styrets møteplan 2017

Dato og tidSted Type møteSaker årshjuletDokumenter
31/1 kl.19Samf.husetAURapport Q4Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4
Strategirap. Q4
Protokoll

14/2 kl. 18

Bjølsenhallen

AU

Forbr. årsmøte

Innkalling Protokoll

21/2kl. 18

Samf.huset

Styret

Rapport Q4

Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4

Strategirap.Q4
Protokoll

14/3kl. 18

Bjølsenhallen

AU

Rapport jan og feb

AVLYST

21/3kl. 18

Samf.huset

Styret

Rapport jan/feb
Forbr. årsmøtet
Vedtaksprotokoll

Innkalling
Regnskap
januar
Protokoll

25/4kl. 18

Bjølsenhallen

AU

Rapport mars
Nytt AU

Innkalling
Regnskap Q1
Utestående Q1
Protokoll

9/5kl. 17

Samf.huset

Styret

Styrearbeid i praksis
Nytt styre

Referat

30/5kl. 18

Bjølsenhallen

AU

Rapport april
Oppf. vedtak årsmøtet

Innkalling
Regnskap 30/4
Utestående 30/4
Strategiskjema
Stillingsannonse
Driftsavtale
Kontrakt dugnad
Sjekkliste avd.
Protokoll

20/6kl. 18

Bjølsenhallen

Styret

Rapport mai
Arbeidsgiverrollen
Kursplan høsten
Kartlegging avd
Vedtaksprotokoll

Innkalling
Regnskap 31/5
Utstående 31/5
Strategiskjema
Sponsorarbeid
Høringssvar rugby
Kursplan H17
Kartlegging avd
Rap medl.kons
Arbeidsgiverrollen
Protokoll

15/8kl. 18

Bjølsenhallen

AU

Rapport juli

Innkalling
Regnskap 31/7
Utstående 31/7
Rap medl kons
Strategiskjema
Protokoll

29/8kl. 18

Samf.huset

Styret

Rapport Q2
Kartlegging avd.

Innkalling
Regnskap 31/7
Utestående 31/7
Rap. medl. kons
Strategiskjema
Kartlegging avd.
Evaluering OST
Protokoll

26/9kl. 18

Bjølsenhallen

AU

Rapport aug
Oppf. vedtak årsmøte

Innkalling
Regnskap 31/8
Utstående 31/8
Strategiskjema
Retn.linjer VK
Mandat BIA
Styrehonorar
Anlegg/sikkerhet
Protokoll ISU
Protokoll

24/10 kl.18

Bjølsenhallen

AU + ledergruppa

Model drift anlegg

Driftsmodell anlegg

7/11 kl. 18

Bjølsenhallen

AU

Budsjett
HMS
Vedtaksprotokoll

Innkalling
Budsjett 2018
Driftsmodell
HMS- håndbok
Rev budsjett Fotb
Protokoll

14/11 kl.18

Samf.huset

Styret

Rapport Q3
Kartlegging avd.
Budsjett
Fordeling LAM
Vedtaksprotokoll

Innkalling
Regnskap 31/10
Utestående 31/10
Strategiskjema
Kartlegging avd.
Budsjett 2018
Driftsmodell
HMS- håndbok
Fordeling LAM
Protokoll

28/11 kl.18

Bjølsenhallen

AU

Politiattest ordn.
Retningslinjer
Møteplan

Innkalling
Protokoll

12/12 kl.18

Samf.huset

Styret

Strategi
Kartl. avd
Arb. giver ansvar
Årshjul
Kursplan
Budsjett
Avskrivninger
Ford.bydelsmidl.
Julebord

Innkalling

Kartlegging avd
HMS
Lønnspolicy
Kontraktsmal
Kursplan
Årshjul
Budsjett 2018
Protokoll