Valgkomiteen har startet arbeidet!

Årsmøtet i Sagene IF 2018 går av stabelen 22. mars, og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til klubbens mange og viktige verv. De ber nå medlemmer og avdelinger om forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av årsmøtet. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på årsmøtet. Du kan lese mer om valgkomiteen her.

Sagene IF er i sterk vekst og utvikling, og klubben er viktig for nærmiljøet på Sagene. Det aller viktigste for Sagene IF er at alle får mulighet til å være med. Den største saken for klubben de siste årene har vært utbyggingen av Voldsløkka, og i 2018 vil et nytt klubbhus stå ferdig på løkka. Det er behov for mange dyktige og engasjerte mennesker i styre og stell for å lede klubben videre.

Valgkomiteen skal jobbe med å finne kandidater til:
 • Styret
  • Det skal velges et arbeidsutvalg (leder, nestleder, to medlemmer og en vara) og en representant fra hver avdeling.
  • Styret er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene, og jobber med de overordnede rammene for Sagene IFs aktivitet (anlegg, økonomi, strategi, arbeidsgiveransvar, retningslinjer).
  • Du kan lese mer om hva det innebærer å være styremedlem her.
 • Avdelingsledere:
  • Det skal velges en leder for hver avdeling/ idrett.
  • Avdelingsledernes rolle er å lede arbeidsutvalget i sin idrett.
  • Arbeidsutvalgets oppgaver er å organisere aktiviteten i egen idrett.
  • Du kan lese mer om hva det innebærer å være leder i et arbeidsutvalg i en avdeling her.
 • Kontrollkomiteen:
  • Det skal velges en leder, to medlemmer og en vara.
  • Komiteens oppgave er å føre tilsyn med Sagene IFs økonomi og styrets arbeid og rapportere til årsmøtet.
  • Du kan lese mer om hva det innebærer å være med i kontrollkomiteen her.
Valgkomiteen ber alle våre medlemmer om forslag på kandidater. Har du lyst eller kjenner du noen som har ønsker å engasjere seg i klubben? Da tar du kontakt med valgkomiteen, kontaktinfo finner du under.

Valgkomiteen ber også arbeidsutvalgene i avdelingene om å komme med sine kandidater til styrerepresentant og avdelingsleder for avdelingen, samt på kandidater til øvrige verv som skal velges. Alle innspill kan sendes til valgkomiteen på epost.

Valgkomiteens medlemmer:
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!