Høydepunkter fra årsmøtet!

Årsmøtet i Sagene IF gikk av stabelen 22. mars på Sagene samfunnshus. Her følger en oppsummering av høydepunktene.

Protokollen fra årsmøtet er publisert her.

Styreleder Einar Eriksen ønsket alle de 35 frammøtte velkommen og dro forsamlingen gjennom et par formelle punkter, deretter overlot han rotet til dagens dyktige dirigent Stein Halck (Drøbak- Frogn IL).

En viktig jobb for årsmøtet er å gå gjennom og godkjenne årsrapporten for fjoråret. Det er nødvendig for å sjekke at styret har gjort det medlemmene på forrige årsmøte ble enige om at de skulle gjøre.

Styreleder presenterte årsrapporten (du kan lese hele her)
 • Styret og administrasjonen har prioritert anlegg generelt og utbyggingen av Voldsløkka spesielt, etablering av driftsavdeling og driftsmodell, arbeidsgiverrollen og HMS- arbeid, organisasjonsutvikling og økonomistyring på avdelingsnivå, inkluderings- og rekrutteringsarbeid, og oppfølging av klubbens strategi.
 • Sagene IF har hatt en medlemsvekst på 146 medlemmer (9%) fra 2016 til 2017, og har pr. 31.12.2017 1.759 medlemmer.
 • Vi har arrangert åpne og gratis idrettsskoler i 7 av våre idretter med til sammen 446 deltakere, vårt skoleprosjekt er utvidet til 3 skoler og har hatt hele 143 deltakere, vi har arrangert Tine- fotballskole, gjennomført tidenes største dugnad på Oslo sommertid, kjørt vår egen kursplan for våre tillitsvalgte og vært en aktiv bidragsyter i vårt nærmiljø i bydel Sagene.
 • På anleggssiden er det etablert en driftsavdeling, vi har fått i gang driften av nye Voldsløkka landhockey- og kunstisbane, vinterdrift av Bjølsen kunstgress er blitt en fast del av klubbens virksomhet, kommunen har kommet godt i gang med bygging av klubbhus, for nedre del av Voldsløkka har bystyret vedtatt å bygge skole og det er igangsatt en Konseptutvalgutredning (KVU), vi har pusset opp møterommet i Bjølsenhallen og bydelen har lagt kunstgress i Bjølsenparken.
 • Årsrapporten ble godkjent enstemmig av årsmøtet.
Daglig leder la fram årsregnskapet (Du kan lese hele årsregnskapet her og daglig leder sin presentasjon her):
 • Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 543.980,- totalt for idrettsforeningen, alle avdelinger medberegnet. Overskuddet skyldes dugnaden på Oslo sommertid, flere medlemmer, økte rammer/ tilskudd fra det offentlige, drift av Voldsløkka kunstis, overføringer fra Oslo rugbyklubb, og bedre kostnadskontroll.
 • Innebandy går på en smell i 2017, dette skyldes mindre inntekter pga færre medlemmer og mindre utleie av hallen, samt glipp i kostnadskontrollen på enkelte områder (utstyr, trenere).
 • Revisor sin beretning ble lagt fram, den var ren.
 • Kontrollkomiteen presenterte sin beretning. De var positive, men pekte på at vi må bli enda bedre på budsjettering
 • Årsregnskapet ble godkjent enstemmig av årsmøtet.
Årsmøtet skal også legge rammene for styrets arbeid og klubbens aktivitet for året som kommer. Det betyr å vedta; en strategi, størrelsen på medlems- og treningsavgifter, et budsjett, og en organisasjonsplan.

Styreleder Einar la fram forslag til strategi 2018- 2020 (du kan lese hele her):
 • Den har 4 hovedsatsingsområder; Anlegg, organisasjonsutvikling, rekruttering, samt åpenhet og inkludering.
 • På hvert område er det satt mål vi skal nå, også er det definert hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2018 for at vi skal komme nærmere målene.
 • Strategien ble vedtatt enstemmig.
Sagene IF er veldig opptatt av at alle skal ha mulighet til å være med. Lave medlems- og treningsavgifter er det viktigste tiltaket for å få til det. Årsmøtet vedtok derfor avgifter på et lavt nivå og uten de store endringene fra 2017. Medlemsavgiften forblir uendret på kr. 400,-. Du kan lese "prislista" som ble vedtatt her.

Daglig leder la fram forslag til budsjett (du finner hele budsjettet her, du kan lese presentasjonen her):
 • Det ble lagt fram et budsjett med et underskudd på om lag kr. 150.000,-. Underskuddet skyldes hovedlagets investeringer i klubbhuset med overskuddet fra dugnaden på Oslo Sommertid 2017, i tråd med vedtak på årsmøtet 2017. Alle øvrige avdelinger budsjetterer med å gå i pluss eller i balanse.
 • Budsjettforslaget inneholdt innføring av et lite styrehonorar, innfasing av driftsmodell for anlegg, ansettelse av rekrutteringsleder og et vedtak om at overskuddet fra dugnaden på Oslo Sommertid 2018 skal gå til anlegg.
 • Budsjettet ble vedtatt enstemmig.
Organisasjonsplanen er en oversikt over hvordan Sagene IF er organisert, du kan lese hele her. Den inneholder klubbens filosofi, mandatet til avdelingene, organisasjonskart og kommunikasjonslinjer. Den eneste endringen som ble gjort i år, var å legge inn driftsavdelingen og rekrutteringslederen i organisasjonskartet. Organisasjonsplanen ble vedtatt enstemmig.

Siste formelle post på programmet - Valg!
Valgkomiteens leder Erik Mæhlum la fram komiteens innstilling. De hadde åpenbart gjort en god jobb, samtlige 30 kandidater ble valgt ved applaus:
 • Einar Eriksen og Axel Grelland ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder.
 • Vi kunne ønske velkommen til 5 nye styremedlemmer; Mariam Olsbø (fotball), Davide Liberati (bryting), Bitten Sveri (rugby), Martin Orderud (sykkel), Håkon Larssen (tennis).
 • Og til 3 nye avdelingsledere; Tommy Øyen (fotball), Andreas Fyri (rugby), og Franco Trivigno (tennis).
 • Øvrige styremedlemmer og avdelingsledere ble gjenvalgt.
 • Kontrollkomiteen fikk ny leder i Magne Amund Eriksen (innebandy), og valgkomiteen skal i 2018 ledes av Siri Kvenild (fotball)
Velkommen til alle sammen, vi setter stor pris på at dere vil være med å bidra! Du finner oversikt over hele styret her, og alle avdelingsledere her.

Styreleder Einar delte ut blomster (eller ialefall gavekort på blomster ☺)til de som gikk ut av sine verv; Erik Mæhlum, Kjell Baltzersen, Ine Øvrum, Elin Longva, Mathias Hippe, Atle Kvien, Sonia Gjesdal, Johanne Thornes og Hege Hammerø. Vi takker for innsatsen dere alle har lagt ned for klubben!

Den viktigste og hyggeligste posten på programmet kom nest sist, og var utdelingen av prisen "Årets stjerne i stripe" Prisen går til noen som har utmerket seg spesielt i året som har gått, enten sportslig eller organisatorisk. I år gikk prisen til Henning Strøm, Axel Grelland og Helge Lundvold. De får prisen for sitt enorme engasjement og sin store innsats for å revitalisere bandyen i Sagene IF. Det er ikke få timer den gjengen har brukt på nye Voldsløkka kunstis i vinter, noe som har resultert i flere nye lag og masse aktivitet. Styreleder fikk æren av å dele ut prisen til de 3 ildsjelene. Premien var et diplom i ekte Sagene IF- stil malt av kunstneren Mette Giæver med motiv fra vår aktivitet på Voldsløkka. Vi gratulerer så mye med en velfortjent pris!

Helt til slutt presenterte Axel Grelland tegningene/ planene for klubbhuset på Voldsløkka. Det ble en fin diskusjon, det kom fram mange forventninger og ønsker. Klubbhuset skal stå ferdig i midten av mai, da skal vi flytte inn i et 750 kvm nytt hjem. Styret vil settes ned en gruppe som skal jobbe med innredning og innflytting. Axel skal lede denne gruppa. Han inviterte alle avdelinger til å stille med en person hver til gruppa, slik at alle idrettene får være med å bestemme hvordan det skal bli.

Tusen takk til alle som møtte fram!

Stjerner i striper!

Sakspapirene er klare!
Sakspapirene er klare!
Årsmøteforsamlingen!
Årsmøteforsamlingen!
Regnskap for Sagene IF samlet 2017!
Regnskap for Sagene IF samlet 2017!
Avdelingsregnskap 2017!
Avdelingsregnskap 2017!
Et nøkternt budsjett også for 2018!
Et nøkternt budsjett også for 2018!
Presentasjon av tegningene til klubbhuset!
Presentasjon av tegningene til klubbhuset!
Mer presentasjon av tegningene til klubbhuset!
Mer presentasjon av tegningene til klubbhuset!
Axel, Henning og Helge ble årets stjerner i striper 2017!
Axel, Henning og Helge ble årets stjerner i striper 2017!
Diplomet er malt av kunstner Mette Giæver!
Diplomet er malt av kunstner Mette Giæver!
Cato og Odd- Arne på lunchbaren etter møtet!
Cato og Odd- Arne på lunchbaren etter møtet!
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!