Voldsløkka

Sagene IF har holdt til på Voldsløkka siden 1921, siden klubben ble født. Vi har sammen med gode samarbeidspartnere i krets og forbund jobbet for en utbygging av idrettsparken i mange år. Nå er utbyggingen endelig skikkelig i gang. Mye har skjedd det siste året, og enda mer er på gang. Her følger en oppdatering.

Utbyggingen av Voldsløkka nord/ øvre del

Dette er området mellom hallen til Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK- hallen) og Margarinfabrikken barnehage. Her er det vedtatt en reguleringsplan, pengene er bevilget og byggingen er i gang.

Etappe 1 var Skatehallen. Den står nå ferdig. Hallen driftes av Oslo Skateklubb. Hallen har fått priser for sin arkitektur, og vi anbefaler å ta en tur innom for å se. Du finner mer info på deres nettsider her.

Etappe 2 er landhockey/ bandybane. Den skal ligge der gamle Voldsløkka stadion lå, og er under bygging. Landhockeybanen er ferdig nå i august og tas i bruk fra høsten av. Banen har kunstgress, men den har kortere gress enn en vanlig fotballbane, og har sand istedenfor granulat (gummikuler). Sagene IF landhockey vil holde til her, og vi håper på en betydelig økning i vår landhockeyaktivitet med ny bane. På vinteren (1/11- 31/3) blir banen en kunstfrossen bandybane. Den skal stå ferdig til kommende vintersesong, altså til 1. november i år. Sagene IF bandy vil holde til her, og også på bandysiden håper vi på stor økning i aktiviteten med ny bane. Det er langt opp til en god del publikumstid på kunstisbanen både fredager og i helgene, slik at bydelens befolkning får boltre seg med skøyter på. Dette blir en av svært få landhockeybaner i Norge og verdens første kombinerte landhockey og kunstisbane. Det betyr at det vil være mange brukere av anlegget, og både krets, forbund og andre klubber vil ha aktivitet på banen sommer og vinter. Det er Oslo og Akershus Bandyregion (OABR) som fordeler tiden på banen. Første sesongen på banen for både landhockey og bandy vil bli noe preget av at klubbhuset skal bygges langs den ene langsiden, det vil således være nye byggeaktivitet og det vil heller ikke være noe garderober før klubbhuset står klart. Det er Sagene IF som skal drifte anlegget, både sommer og vinter, og vi har kommet i mål med en driftsavtale med kommunen.

Etappe 3 er klubbhus til Sagene IF. Det skal ligge langs den innerste langsiden av landhockey/ bandybanen, og skal stå ferdig ila sommeren 2018, dvs om et års tid. Finansieringen av klubbhuset kom først ikke med i etappe 3, og vi var derfor litt bekymret for om det ble enda en etappe. Dette falt imidlertid på plass i Oslo- budsjettet for 2017, og Kultur- og idrettsbygg (KID) er godt i gang med planleggingen. Det er valgt samme entreprenør som bygger landhockey/ bandybanen (Håndverkskompaniet). Dette er vi svært glade for, da det viser at en legger opp til en mest mulig kontinuerlig/ sømløs bygging av de to anleggene. I disse dager foregår det en prosess mellom KID og entreprenør for å få tegninger og budsjett til å passe sammen. Det er mange hensyn som skal tas, samtidig som budsjettet skal holdes. Hvordan klubbhuset helt konkret blir seende ut, vet vi derfor ikke helt enda. Det vil imidlertid ligne på tegningene du kan se her. Så blir det helt sikkert noen kutt i blant annet tribunekapasitet og inngangspartiet mot Bjølsenfeltet som ikke er innarbeidet i tegningene enda. Pga krav til grøntområder så vil den øverste/ fjerde tennisbanen forsvinne. Det vil si den som i dag brukes som basketbane. Det vil være Sagene IF som drifter klubbhuset, men vi har ikke kommet så langt at vi har begynt å diskutere driftsavtaler/ modeller enda. Det vil også her bli slik at vi er avhengig av frivillige vakter på kveldstid og helger, og her vil alle våre avdelinger som hører til på Voldsløkka måtte bidra.

Sagene IF har vært med i en referansegruppe for landhockey/ bandybanen og for klubbhuset. Axel Grelland (nestleder i styret), Henning Strøm (bandyleder), Michael Abramowski (landhockeyleder) og Vibeke Thiblin (daglig leder) har representert klubben i gruppa. Her har vi spilt inn alle våre ønsker og behov underveis, inkludert innspill fra årsmøtet, styret og ledergruppa.

Utbygging av Voldsløkka sør/ nedre del

Dette omfatter Voldsløkka kunstgress (det brukte kunstgresset ved garderoben), Voldsløkka grus/ kunstis (grusen ved garderoben), tennisbanene (3 stk), garderobeanlegget, og OBIK- hallen. Her finnes det i dag ikke noe vedtatt reguleringsplan enda. Det skyldes (i hovedsak) at en har ønsket å se regulering av Hendenreich- tomta (Uelandsgate 85) og nedre del av Voldsløkka i sammenheng, men enda ikke har bestemt seg for hva Heidenreich skal brukes til. Valget står mellom; a) at eiendomsfirmaet som eier tomten (Profier AS) får bygge boliger, b) at kommunen kjøper tomta og bygger skole. Vi håper bystyret ila året velger å gå for en skole på området, vedtar å regulere Heidenreich og nedre del sammen, og bygge ut skolen og idrettsparken samtidig.

De anleggene som har ligget inne i alle tidligere planer (det er mange) for nedre del er:

 • Idrettshall – OBIK jobber for dette, men også idrettslagene i bydelen samt en eventuell skole vil ha behov.
 • Fotballstadion – Skeid jobber en stadion til sitt A- lag, det samme gjør Lyn.
 • Tennisbanene – Alle de 3 banene settes i stand.

Sagene IF har foreløpig spilt inn følgende ønsker/ behov:

 • Idrettsparken og skolen planlegges og bygges samtidig og ligger åpent mot hverandre, OBIK- hallen og garderoben bør rives, toalett/søppelkapasiteten i idrettsparken må økes betydelig.
 • Vi støtter byggingen av en idrettshall med flere flater enn dagens OBIK- hall (dvs mer enn en flate). Det er stort behov for idrettshall i Oslo generelt og i sentrum spesielt. Sagene IF innebandy, futsal, bryting og landhockey vil også ha behov for økt hallkapasitet.
 • Vi støtter byggingen av en nedskalert fotballstadion (ca. 1500 tilskuere), men å få på plass spilleflaten er det aller viktigste for oss. Stadion må ha garderobekapasitet til klubbene som spiller sine hjemmekamper på Bjølsen kunstgress og Bjølsenfeltet (om lag 25 klubber). Vi har også et ønske om undervarme på en ny flate.
 • Vi støtter oppussing og full rehabilitering av de 3 tennisbanene. Nytt fundament, dekke og lys er helt sentrale ting. Det er også ønske om å sette opp boble over banene om vinteren, og å finne plass til en tennisvegg/ tennislek område et sted i idrettsparken/ skoleområdet.

Kommunen satte i gang et arbeid med en Konseptutvalgutredning (KVU) for området (nedre del og Heidenreich) våren 2017. Sagene IF fikk komme med alle våre innspill i dette arbeidet. Kommunen valgte å legge fram sine ambisjoner i media, og dette ser foreløpig ut til å være helt i tråd med Sagene IFs ønsker og behov (bilde av planen ligger i lenken). Da verken regulering eller finansiering er på plass ligger imidlertid dette uansett enda noen år fram i tid og endringer kan skje underveis. Vi kan håper og jobber for på at skoleplaner og bygging setter fart i planene.

Drift

Utbyggingen av Voldsløkka fører til at Sagene IF vil få driftsansvar for flere anlegg enn det vi har i dag. Styret har jobbet for at SIF skal bygge opp en egen driftsavdeling slik at vi kan ta mest mulig driftsansvar selv. Vi mener det vil sette oss i stand til å tilrettelegge bedre og mer fleksibelt for egen aktivitet, andre brukere og publikum, samt skape mer eierskap slik at anleggene passes på bedre og forfall unngås. Vi har derfor utlyst en stilling som driftsleder, og en ansettelse vil skje ila høsten 2017. Parallelt vil vi også ansette deltids/ timebaserte assistenter og utdanne et korps av frivillige. I dag har vi en 20 % stilling som anleggskonsulent, denne utgår og oppgavene overføres driftsleder. Driftsleder vil ha ansvar for alle anleggene Sagene IF drifter. Vi ønsker også at vinterdrift av Bjølsen kunstgress også skal inngå i driftsavdelingens oppgaver, men her gjenstår flere avklaringer omkring utstyr og arbeidstider som vi jobber med å finne en løsning på. Stillingene finansieres av driftstilskudd fra kommunen. Den eksakte fordelingen av kostnader mellom avdelingene/ anleggene, skal diskuteres og vedtas av styret ila høsten. Det vil fremdeles være slik at vi vil ha behov for frivillige vakter i anleggene på kveldstid hverdager og i helgene på samme måte som i dag.

Sagene IF og anlegg

 • Det anleggspolitiske arbeidet i Sagene IF ledes av styret v/ nestleder Axel Grelland. Det er forankret i vedtak i årsmøtet og i styret. Ønsker du å følge styrets arbeid, finner du alle innkallinger og protokoller her.
 • Arbeidet med drift av anleggene ledes av administrasjonen etter rammer fra styret og driftsavtalene vi har med kommunen. Det er daglig leder som leder arbeidet, ila høsten 2017 delegeres dette til driftsleder. Du finner all info om anleggene Sagene IF drifter her.
 • Det er Oslo kommune som eier, bygger, betaler og vedlikeholder alle anleggene vi drifter, også på Voldsløkka. Det betyr at det er kommunen som bestemmer, Sagene IF kan komme med innspill. Av og til blir vi hørt, av og til ikke.
 • Oslo kommune gir Oslo Idrettskrets (OIK) ansvar for å fordele tid i alle kommunale anlegg, også i alle de anleggene Sagene IF drifter. OIK fordeler tid til de ulike særkretsene, også fordeler disse videre til sine klubber. Dette betyr at det er langt flere enn bare Sagene IF som bruker anleggene på Voldsløkka.