Vil du bli aktivitetsguide?

Oslo Idrettskrets søker etter aktivitetsguider i bydel Sagene!

En aktivitetsguide er et bindeledd mellom en familie, et
idrettslag og bydelen. Oppgaven din vil være å hjelpe
barn og unge inn i ulike aktiviteter. En aktivitetsguide kan også gjerne følge til og fra aktiviteten i begynnelsen. Målet med aktivitetsguidene er å nå flere gjennom oppsøkende virksomhet. Aktivitetsguidene får opplæring og noe lønn.

Er dette noe for deg? Les mer under.
Har du spørsmål? Ta kontakt med daglig leder.